De KNNV- en IVN-afdeling Tilburg hebben gezamenlijk een Meerjarenplan cursussen opgesteld.
Doel van dit plan is om een zodanig aanbod aan cursussen te realiseren
zodat iedereen die geïnteresseerd is in de natuur (leden en niet-leden) zich op dit gebied kan ontwikkelen.
Dit kan enerzijds bestaan uit het kennismaken met c.q. het verdiepen van aanwezige kennis over de natuur en
anderzijds uit het zich bekwamen in het doorgeven van de aanwezige kennis aan geïnteresseerden.
Daartoe worden er verschillende cursussen georganiseerd:
- kennis maken met de natuur of huidige kennis verdiepen kan door de Natuurcursus of één of meerdere korte cursussen te volgen;
- zich bekwamen in het overdragen van natuurkennis kan door de Natuurgidsenopleiding of de Docentenopleiding te volgen.
Nieuw in het plan is dat er korte cursussen op twee niveaus georganiseerd worden:
kennismakingscursussen waarvoor geen voorkennis vereist is en verdiepende cursussen die wél een bepaalde voorkennis vereisen.
Daarnaast kunnen er na afloop van een korte cursus desgewenst zogenaamde ‘beginnersgroepen’ gestart worden,
waarin de cursisten zich verder in een bepaald onderwerp kunnen verdiepen, waarna toetreding tot een werkgroep van de KNNV tot de mogelijkheden behoort.

Het Meerjarenplan cursussen IVN/KNNV Tilburg vindt u onder aan deze pagina  als bijlage.

CURSUSPROGRAMMA 2019
(deze lijst wordt steeds aangevuld)
Door op de cursus van uw keuze te klikken krijgt u meer informatie over de betreffende cursus.
U vindt daar ook de mogelijkheid om u aan te melden voor de cursus van uw keuze.

Minicursus Tuinvogels
Kennismakingscursus, heeft plaatsgevonden in januari 2019. 
Eén cursusavond en één excursie.

Verdiepende cursus Ecologie 
Heeft plaatsgevonden in februari t/m april 2019.
Drie cursusavonden en drie excursies. Enige kennis van planten, vogels en andere diersoorten vereist.

Kennismakingscursus Mossen 
Heeft plaatsgevonden in maart en april 2019.
Drie hele zaterdagen. Geen voorkennis vereist.

Kennismakingscursus Hommels 
Heeft plaatsgevonden in maart t/m mei 2019.
Twee cursusavonden en twee excursies. Geen voorkennis vereist.

Verdiepende cursus Planten
Heeft plaatsgevonden in juni t/m juli 2019.
Drie cursusavonden en drie excursies. Basiskennis plantensoorten vereist.

Natuurcursus 
Maximaal aantal deelnemers bereikt. Bij opgave wordt u op de wachtlijst geplaatst.
Kennismakingscursus van één jaar, start in september 2019. Inschrijving geopend.
Tien cursusavonden en tien excursies. Geen voorkennis vereist.

Kennismakingscursus Paddenstoelen
Vindt plaats in september t/m november 2019. Inschrijving geopend.
Drie cursusavonden en drie excursies. Geen voorkennis vereist.

Kennismakingscursus Wintervogels
Maximaal aantal deelnemers bereikt. U kunt zich niet meer opgeven.
Vindt plaats van november 2019 tot maart 2020. Inschrijving geopend.
Vier cursusavonden en vier excursies. Geen voorkennis vereist.

Natuurgidsenopleiding (NGO)
Opleiding tot begeleider natuuractiviteiten, voorkennis vereist, start in januari 2020. Inschrijving geopend.
U wordt, via bovenstaande link, doorgeleid naar de site van de IVN-afdeling Tilburg.

Deel deze pagina