De fossielenkring bestaat uit een 10-tal leden (m/v).Er  zijn leden bij die al vele jaren fossielen verzamelen, maar er zijn er ook die pas begonnen zijn. Op een clubavond komen allerlei onderwerpen aan de orde zoals: vondsten van fossielen (zowel uit Nederland alsook uit omringende landen), het determineren van de fossielen en hun familie uitzoeken, presentaties door leden, vindplaatsen, inclusief hun geologische ouderdom, voor- en nabespreking van excursies. Ook hebben we jaarlijks een thema waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan alles wat met een bepaalde groep fossielen te maken heeft.
 
Interesse in fossielen en al hun aspecten? Wij komen iedere 1e dinsdag van de maand bij elkaar in Natuurmuseum Brabant.
 
Contactpersoon:
Geert Willemen
email: g.willemen1@chello.nl
 

Deel deze pagina