De werkgroep natuurfotografie Tilburg die 14 enthousiaste deelne(e)m(st)ers telt kwam in 2014 8 keer op dinsdagavond 20:00-22:00 uur in het Natuurmuseum te Tilburg bijeen. Er was 1 veldwerk-bijeenkomsten met gemiddeld ruim 8 personen.

De deelne(e)m(st)ers maken gebruik van een digitale compact- of spiegelreflexcamera. Data en thema's waren: 7 januari onderwerp auto’s, 25 maart verkenning fotoshop-programma’s en fotografie van bomen in de winter, 15 april uitleg macrofotografie en onderwerp bloesem, 20 mei scherptediepte en onderwerp insecten, 30 september je mooiste opname en super macro, 28 oktober fotograferen van diergroepen, en 25 november onderwerp zwart-wit-fotografie. Veldwerk vond plaats op 20 juni veldwerkbijeenkomst bloemen.

De digitale foto’s over een bepaald thema (gewoonlijk 2 per persoon) worden bij voorkeur per mail aan de fotowerkgroep gemaild via wgr.natfototilburg@gmail.com.

Op de dinsdagavonden worden deze gezamenlijk besproken, wat als nuttig maar vooral als leuk en gezellig wordt ervaren. Ook dit jaar hebben weer verrassende beelden opgeleverd en is er een kwaliteitsverbetering in brede zin te zien geweest. Op de bijeenkomsten worden naast de wisselende onderwerpen ook vragen beantwoord en toelichting gegeven over onderwerpen zoals het gebruik van statief, lenzen, toebehoren en tijdschriften, tentoonstellingen e.d. De deelnemers leveren in principe zelf een bijdrage aan de avond. We hebben ons verdiept in het gebruik van diverse fotobewerkingsprogramma’s. In 2015 zal dit een vervolg krijgen. Het aantal leden dat de bijeenkomsten bezoekt is gedaald vanwege het steeds meer samenvallen van bijeenkomsten van andere werkgroepen op de zelfde dinsdagavonden. Toch blijven veel leden lid van de werkgroep natuurfotografie.

Zoals ook in 2013 al het geval was zijn we blij met de gastvrijheid en de ondersteuning van de medewerkers van het Natuurmuseum.

In 2015 komt de werkgroep bijeen op 20 januari voor het thema kleurenfoto’s omzetten naar zwart-wit m.b.v. diverse programma’s en fotografie van gebouwen. De overige data staan gepland op: de dinsdagen 24 februari 2015, 24 maart 2015, 21 april 2015, 19 mei 2015, 16 juni 2015, 22 september 2015, 20 oktober 2015 en 22 december 2015.

Loes van Gorp en Jacques Smout.

Rhodotus palmatus

Deel deze pagina