Het jaar 2015 was voor de werkgroep Geologie & Landschap – die formeel pas op 1 oktober 2015 begon – vooral een kennismakingstijd met de KNNV organisatie. We begonnen op 29 september met een introductie-avond voor KNNV-leden. De drie “kringen”, met als specialisatie fossielen, mineralen en zand, presenteerden hun activiteiten tijdens een “open avond” die door verschillende KNNV-leden werd bezocht. Om de werkgroep ook aan de buitenwereld te presenteren werd in het weekend van 23/24 januari 2016 een GEO-weekend georganiseerd in Natuurmuseum Brabant. Een groot gedeelte van de werkgroepavonden in 2015 werd gebruikt voor de voorbereidingen voor dit weekend. De werkgroep telt inmiddels ca. 30 leden, die in de gespecialiseerde kringen elke maand één keer op dinsdagavond bij elkaar komen. Verder zijn er plannen om te starten met een kring “Brabantse breuken” die een studie/inventarisatie wil gaan doen over verschijnselen in het landschap die wijzen op het voorkomen van een geologische breuk.

Deel deze pagina