JAARVERSLAG 2016 WERKGROEP GEOLOGIE EN LANDSCHAP

Afgelopen jaar was het eerste jaar van de werkgroep Geologie en Landschap. 
Eind 2016 telde de werkgroep 26 leden, waarvan 4 huisgenoten.

In de werkgroep zijn 3 kringen actief namelijk de fossielen-, zand- en mineralenkring, die elk maandelijks (uitgezonderd de zomermaanden) een bijeenkomst houden. Daarnaast werden in 2016 vier werkgroepsavonden georganiseerd over interessante onderwerpen die door de leden werden aangedragen en ingevuld. Twee daarvan stonden open voor alle leden van de KNNV-afdeling Tilburg. 

In januari werd in Natuurmuseum Brabant een GEO-weekend gehouden. In dit voor ieder toegankelijke evenement op zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur, kon men deelnemen aan diverse geologisch getinte activiteiten zoals een stenenspreekuur, demonstraties, een speurtocht voor families door het museum, filmpjes en dergelijke. Dit weekend werd druk bezocht door alle leeftijden.

Fossielen zoeken in HaccourtFossielen zoeken in Haccourt

De werkgroep organiseerde ook drie excursies. Eén over de geologie van de Regte heide en twee naar vindplaatsen van fossielen te weten de steenberg van de mijn Hendrik in Brunssum en de krijtgroeve van de familie Kreco in Haccourt, België . Aan deze excursies namen zowel leden van de werkgroep als andere leden van de afdeling Tilburg deel. 

Hans Zaaijer
Coördinator KNNV-werkgroep Geologie en Landschap

Deel deze pagina