Onze insectenwerkgroep, beperkt zich niet uitsluitend tot insecten; ook spinnen hebben onze belangstelling. Op de wekelijkse werkgroepsavond wordt er druk gewerkt aan projecten waarbij de werkgroep als geheel betrokken is. Naast deze projecten leveren een aantal leden ook op individuele basis een bijdrage aan projecten. Een belangrijk streven van de insectenwerkgroep is tevens het op orde brengen en uitbreiden van de collectie van Natuurmuseum Brabant.

Jaarlijks worden één of meerdere excursies voor de groepsleden zelf georganiseerd en verder worden er ook excursies voor de KNNV-leden door leden van de insectenwerkgroep geleid. Daarnaast neemt de insectenwerkgroep ook de organisatie van een jaarlijkse ledencontactavond voor haar rekening.

Alhoewel we onze hobby serieus nemen, zijn de werkgroepbijeenkomsten een goede mengeling van werken, gezelligheid en humor. Op deze site zijn vooral de resultaten van het serieuze werk te zien. Voor de gezelligheid zul je zelf een keer naar de werkgroepbijeenkomst moeten komen. Die worden wekelijks op dinsdagavond van 19.30 - 22.30 u gehouden in Natuurmuseum Brabant.

Heb je interesse om je bij onze werkgroep aan te sluiten, kom dan gerust een keer langs. Het is wel handig om vooraf even contact op te nemen met onze gastheer en tevens lid van de werkgroep:

Emiel Bouvy
Conservator Evertebraten
Natuurmuseum Brabant
013-5353935 (te bereiken op dinsdag)
insecten@tilburg.knnv.nl  

Deel deze pagina