Al voor het 20ste jaar is er weer onderzoek gedaan in de Kaaistoep. Veel soortengroepen zijn bekeken. Lokale onderzoekers worden vaak ondersteund door landelijke deskundigen. Soms worden ook buitenlandse hulplijnen ingeschakeld.

Nog elk jaar worden er nieuwe soorten gevonden voor het gebied en soms zelfs voor Nederland. De Kaaistoep krijgt steeds meer positieve aandacht. Het belang van het natuurgebied en het lopende onderzoek wordt ook door de gemeente Tilburg onderkend in de beleidsvisies.

Deel deze pagina