Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. U kunt zich niet meer opgeven.

Vind je vogels interessant en wil je er graag meer van weten? Dan is deze kennismakingscursus Wintervogels zeker iets voor jou. In vier cursusavonden en vier excursies leer je de diverse soorten eenden, ganzen, lijster- en vinkachtingen en andere vogels die in de winter in ons land verblijven herkennen. Ook wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan vogeltrek. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:
- waar moet je op letten bij het visueel waarnemen van vogels; en
- het gedrag en het biotoop waarin de vogels leven.
De cursus wordt georganiseerd door de KNNV- en IVN-afdeling Tilburg i.s.m. de Vogelwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg.

* Indien u nu lid wordt van de KNNV-afdeling of IVN-afdeling Tilburg kunt u direct tegen ledenprijs deelnemen. 
Dit is zeker voordeliger wanneer u in 2020 aan meerdere cursussen deel wilt nemen.

Cursusprogramma
Dinsdag 26 november: Cursusavond - Vogeltrek en herkenning watervogels
Zondag 1 december: Excursie naar het Oude land van Strijen
Dinsdag 17 december: Cursusavond - Tuinvogels
Zondag 29 december: Excursie naar de Vughtse gement
Dinsdag 7 januari 2020: Cursusavond - Lijsters en vinkachtigen
Zondag 26 januari: Excursie naar de Biesbosch
Dinsdag 4 februari: Cursusavond - Steltlopers
Zondag 8 maart: Excursie naar Overstroming vlakte van de Beerze

Uw opgave is pas definitief wanneer u het cursusgeld hebt overgemaakt. De betalingsgegevens ontvangt u na aanmelding via de mail. Wanneer de cursus gestart is en u om welke reden dan ook met de cursus wilt stoppen vindt geen teruggave van (een deel van) het cursusgeld plaats. Teruggave van het cursusgeld vindt alleen plaats wanneer u uw deelname voor 10 november 2019 annuleert.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marie-Cecile van de Wiel, email: secretaris@tilburg.knnv.nl

Deel deze pagina