JAARVERSLAG 2016 WERKGROEP KORSTMOSSEN

Na overleg is besloten om de korstmossenwerkgroep te laten fuseren met de paddenstoelenwerkgroep,  omdat mogelijk hierdoor het draagvlak voor korstmossen groter wordt, temeer omdat korstmossen zeer verwant zijn aan de paddenstoelen.

Bij de enkele bezoeken in de Kaaistoep zijn ook dit jaar geen nieuwe soorten gevonden.

Tijdens ons eerste bezoek met de Fotowerkgroep aan landgoed De Utrecht is een bijzondere vondst gedaan van de Gewone stuifmeelkost (Thelocarpon laureri). Dit is voor Nederland de 9e vondst na 1990 en de 1e vondst voor Brabant.

De gedroogde korstmossen van het afgelopen jaar  zullen op de gebruikelijke manier aan de collectie van Natuurmuseum Brabant worden toegevoegd. 

Bart Horvers
Coördinator KNNV-werkgroep Korstmossen

Deel deze pagina