De Mineralenkring bestaat uit een enthousiast groepje leden, die hun interesse in mineralen willen delen. De kring komt elke vierde dinsdagavond van de maand  bij elkaar in Natuurmuseum Brabant.
 
Een breed scala van onderwerpen kunnen dan aan de orde komen, zoals vakantievondsten en vindplaatsen, een inleiding over het ontstaan en eigenschappen van bepaalde mineralen, voorbeelden uit eigen verzameling, mineralen onder de microscoop bewonderen en determineren. Bij voldoende belangstelling worden korte excursies naar interessante vindplaatsen in binnen- en buitenland georganiseerd.
 
Kennis over mineralen is geen voorwaarde om een avond bij te wonen en mee te doen. Interesse en van elkaar willen leren is het belangrijkste.
 
Contactpersoon:
Rien van den Braak | rienvandenbraak@kpnplanet.nl
 

Deel deze pagina