Onderzoek

In 2011 is het onderzoek naar Fort Crèvecoeur nabij ’s-Hertogenbosch afgerond. Het terrein is 45 hectare groot en ligt binnen kilometerblok 145-416. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het NEM, het Netwerk Ecologische Monitoring. Ook de Afdeling Stadsontwikkeling/Openbare Ruimte van Den Bosch bleek grote belangstelling voor de resultaten te hebben. Uiteindelijk werden 113 mossoorten aangetroffen, 105 bladmossen en 8 levermossen.

Na dit onderzoek bij Crèvecoeur, is aandacht besteed aan een kleiner gebied in de Bossche omgeving: Zorgpark Voorburg. Bij de presentatie van het verslag van dit onderzoek was de pers aanwezig.

Chris Buter overleden

Eind 2011 hebben we van Chris Buter afscheid moeten nemen. Jarenlang was hij beeldbepalend voor onze mossenwerkgroep en ook voor het landelijke mossenonderzoek. Veel kennis en gedrevenheid zullen we moeten missen.

Herbarium

Peter van Ruth heeft aan het eind van het jaar bijna 18.000 mossen op kaart ingeschreven in het herbarium van Natuurmuseum Brabant. Er zijn al bijna 9900 mossen ingevoerd in Adlib, het collectieregistratieprogramma in Natuurmuseum Brabant.

Plannen voor 2012

In 2012 moet de werkgroep weer eens stil staan bij de onderzoeken en manier van werken van onze werkgroep. Ondertussen wordt begonnen aan de inventarisatie van Kasteel Maurick in Vught.

Rob Vereijken, coördinator

Deel deze pagina