De mossenwerkgroep is in 2014 16 keer op vrijdagmiddag op stap geweest.

De eerste 4 excursies waren naar km-hok 156-415 waar vooral de Nulandse Heide een goed mossengebied was met Heidefranjemos, Krulbladmos en Pluimstaartmos.

Vanaf 28 maart zijn bij Vught gedurende 9 dagen de km-hokken 147-409 en 148-409 bezocht. Bij fort Isabella werden o.a. Eikengaffeltandmos en Gewoon parelmos gevonden. Het natuurontwikkelingsgebied Honderd Morgen was onverwacht nog rijker met Grof draadmos, Kropgoudkorrelmos, Smal watervorkje, Oermos, Goudsikkelmos en Boompjesmos.

Vanaf 21 november is 3 keer onderzoek gedaan bij de Regte Heide in km-hok 130-392. De belangrijkste soorten werden echter niet op de Regte Heide zelf gevonden maar in Het Groene Bosch: Dwergwratjesmos en Ruig boomvorkje.  

Deelnemers aan het onderzoek waren eind 2014: Margriet Bekking, Kees van Kessel, Maarten Mandos, Peter van Ruth, Henk Backx en Hans Schoorl. Maarten Mandos hield de lijsten bij en deed de aankondigingen. Maria Michiels, Minke Verhoeven en Goos Zwanikken zijn in de loop van 2014 gestopt met de mossenwerkgroep.

Tijdens de excursies werd ook naar planten, insekten, paddenstoelen enz. gekeken, bij de Honderd Morgen werden door Maarten Mandos en Peter van Ruth 85 soorten sieralgen gevonden.

Peter van Ruth

Deel deze pagina