In 2015 heeft de mossenwerkgroep 21 keer op vrijdagmiddag onderzoek gedaan in de Regte Heide en directe omgeving. De eerste excursie hierheen vond plaats op 21 november 2014. Op zondag 22 februari was er een openbare excursie bij het Riels Hoefke. Van de excursiedeelnemers heeft zich helaas niemand als nieuw lid aangesloten bij de inventarisatiegroep.
 
Tijdens de tochten werden tot op heden in totaal 139 soorten mossen gevonden. Het aandeel levermossen is met 30 soorten behoorlijk hoog, en er zijn bovendien veel veenmossoorten gevonden. De 11 soorten veenmossen die we er aantroffen, stonden zowel op de drassige oevers van het Riels Laag als in de meest vochtige delen van de heide, op plagstukken en rond de vennen. De levermossen en veenmossen zijn de meest bedreigde groepen, respectievelijk 8 en 5 soorten daarvan staan op de Rode Lijst 2012. Het inventarisatieproject Regte Heide beslaat ongeveer 9 kilometerhokken. Er is nu ongeveer tweederde afgerond, de rest zal nog wel de helft van 2016 in beslag nemen. 
 
De deelnemers aan het onderzoek: Henk Backx  uit Breda is halverwege het jaar gestopt omdat hij vanwege zijn hoge leeftijd steeds meer moeite kreeg met lopen. Margriet Bekking uit Oss is een enkele keer geweest maar vindt het nu te ver. Over blijven nu Kees van Kessel uit Boxtel, Maarten Mandos uit Hilvarenbeek, Peter van Ruth uit Dongen en Hans Schoorl uit Dordrecht. 
Maarten Mandos hield de moslijsten bij en regelde de excursies.
 
Tijdens de excursies werden ook andere waarnemingen gedaan, zoals nieuwe waarnemingen van Stippelvaren, Beenbreek en Cranberry. Er zijn ook veel insecten en sieralgen gezien en doorgegeven.

Deel deze pagina