JAARVERSLAG 2016 MOSSENWERKGROEP

In het afgelopen jaar heeft de mossenwerkgroep, bestaande uit Margriet Bekking, Kees van Kessel, Maarten Mandos, Peter van Ruth en Hans Schoorl, de inventarisatie van de Regte Heide en het Riels Laag kunnen afronden. Er is rapport uitgebracht, waarin de recente gegevens zijn vergeleken met de vondsten van de mossenwerkgroep in 1999, uit de periode vóór de ontwikkeling van het Riels Laag. De vergelijking pakt gunstig uit voor het gebied zoals het er nu voor staat.

Verdeeld over tien kilometerhokken, zijn  bij de inventarisatie in totaal 153 mossoorten aangetroffen, waarvan er 18 vermeld worden op de Rode Lijst. Veel van die zeldzame soorten groeien op de gemaaide oevers van het Riels Laag, maar ook op de vochtige heide bij de Zes Blokskens. Daar zijn de plagplekken met snavelbiezen en Beenbreek waar de plagwerkgroep werkt. Het lijkt er op dat niet alleen de vaatplanten zich hier goed ontwikkelen bij het kleinschalige beheer, maar ook de kwetsbare veenmossen en levermossen van zuur milieu. Er wordt bij het plaggen steeds rekening gehouden met het aanwezige microreliëf, wat kennelijk gunstig uitpakt voor de meest zeldzame mossen. Ook is op de plagplekken naar sieralgen gekeken en vastgesteld dat het water er van zeer hoge kwaliteit is. Allemaal gegevens die de topkwaliteit van de zure, vochtige hei in het gebied bevestigen.

De overgangszone van de droge hei naar het beekdal van de Ley vormt een mooie gradiënt met op kwelplekken een zeer rijke veenmosvegetatie. In soortenaantal zijn de veenmossen in het onderzochte gebied toegenomen van zeven naar elf, waaronder drie nieuwkomers met Rode Lijst-status. Dat is vrijwel zeker toe te schrijven aan de verbetering van het Riels Laag vanaf het jaar 2000. De Halve Maan is ook rijk aan zeldzaamheden, de oevers en vooral die van het dijkje tussen beide vennen herbergen mooie soorten.

Na de afronding van dit geslaagde project is de werkgroep in het najaar van 2016 begonnen met het inventariseren van een ander gebied van het Brabants Landschap, de Kerkeindsche Heide en het Galgeven. Een witte vlek op de kaart, die geleidelijk wordt ingevuld. Ook hier zijn al bijzondere levermossoorten aangetroffen, zoals Krulbladmos en Violet trapmos. Het zal nog wel een jaar duren voordat ook hier een rapport van verschijnt.

Maarten Mandos
Coördinator KNNV-Mossenwerkgroep

Deel deze pagina