Half april gaat het landelijk project ‘Nederland Zoemt’ van start. Het initiatief hiervoor ligt bij de samenwerkende Natuurmusea in Nederland.

Waarom Nederland Zoemt?
Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 
Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

Met Nederland Zoemt zorgen we voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.
Meer informatie over het landelijke project Nederland Zoemt vindt u hier.

Doe mee aan het Bijentelweekend
Op 21 en 22 april is het Bijentelweekend. Ter voorbereiding geven onze bijendeskundigen een lezing en verzorgen zij twee excursies.

Lezing: Bijen en hommels - door Wim Klein & Theo Peeters
Datum: dinsdagavond 17 april
Aanvang: 20.00 uur in Natuurmuseum Brabant
In deze duolezing wordt een globaal overzicht gegeven van de wilde bijen en hun levenswijze in Nederland. Het eerste deel zal bestaan uit een inleidend verhaal over wilde bijen waarbij ook al vooruitgelopen wordt op de bijenexcursie in de Drunense Duinen op zondag 22 april. Welke soorten kunnen we verwachten op de bloeiende kruipwilgen?
Het tweede deel van de lezing zoemt in op de levenswijzen en de herkenning van hommels.
Aanmelden voor deze lezing is niet nodig. Deelname is gratis.

Excursie zaterdag 21 april
Tijd: 10.30 – 12.30 uur
Bijen- en hommelochtend in de Naturentuin te Goirle
Theo Peeters en André van Eck gaan samen met u op zoek naar wilde bijen en hommels in de Naturentuin van Anneke Scholte. Het wordt beslist een leerzame ochtend.
Startpunt excursie: De Naturentuin, Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle
Aanmelden voor deze excursie is niet nodig. Deelname is gratis.

Excursie zondag 22 april
Tijd: 11.00-13.00 uur. 
Bijen en kruipwilgen in de Drunense Duinen.
Theo Peeters, Wim Klein en Aad van Diemen nemen u mee naar de Kruipwilgen die in bloei staan in de Drunense Duinen.
Voor deze excursie moet u zich vooraf aanmelden. Er kunnen maximaal 24 deelnemers mee.

Aanmelden voor excursie zondag 22 april
U kunt zich hier aanmelden voor deze excursie.
Na aanmelding ontvangt u de startplaats van de excursie. Bij slecht bijenweer wordt de excursie afgelast en ontvangt u bericht via de mail.

Deel deze pagina