dinsdag 4 juli 2017

Net als vorig jaar zijn er in de Dongevallei weer een aantal Canadese ganzen van een donkergroene halsbandring voorzien. Het SOVON coördineert het (internationale) onderzoek naar de populatie-ontwikkeling van deze ‘exoot’. Hoe sterk breidt de soort zich nog uit, wat is het ‘trekgedrag’ van de soort op lokale, regionale en landelijke schaal, waar bevinden zich de geringde exemplaren gedurende de diverse levensfases (juveniel, adult, voortplantings-, respectievelijk winterseizoen, enzovoort)? Uit de eerste resultaten blijkt dat de ‘Tilburgse’ ganzen regelmatig uitwisselen met populaties rondom Den Bosch en Breda. Er zijn echter ook ganzen uit de Dongevallei teruggemeld in de Mariapeel (Limburg) en Terherne (Friesland).

Hoe gaat dat ringen in zijn werk? De nog niet vliegvlugge juveniele ganzen worden bijeengedreven in een nettenfuik en één voor één van een metalen pootring èn een plastic halsband met goed afleesbare code voorzien. Ook worden er een aantal biometrische gegevens verzameld, zoals sekse, gewicht en de lengte van bepaalde lichaamsdelen. De halsband is gemaakt op de groei en geeft geen schade aan de vogels als ze ouder worden. Sommigen vinden het geen gezicht, maar voor de wetenschap en het ganzenbeleid zijn de gegevens van belang. Van de Reeshof-populatie is nu ca.15%  voorzien van een halsband. 

Vorig jaar zijn er in de Reeshof 72 ganzen van een halsband voorzien; dit jaar konden we in de Dongevallei 94 exemplaren ‘bemachtigen’. De code bestaat uit 3 letters: de serie begint met een hoofdletter (in 2016 met een D, in 2017 met een E), gevolgd door een combinatie van letters die er ten opzichte van de serieletter 90° gedraaid op staan weergegeven. Als men een gehalsbande gans tegenkomt en men de code (met datum en locatie) wil doorgeven, dan begint men met de serieletter, gevolgd door de andere 2 letters: bijv. EBK, 30 juni, Tilburg, Reeshof, Mostheuvelstraat. De code kan ingevoerd worden in het portaal goose.org of aan mij worden doorgegeven. 

foto: ©Guido Stooker

Het was 30 juni een vruchtbare en gezellige dag. Een mooi voorbeeld van Citizen’s  Science! Van de KNNV-afdeling Tilburg namen Hetty Bosman, Mirjam Sikkers en Guido Stooker deel aan de vangactie.

Guido Stooker

Deel deze pagina