woensdag 14 juni 2017

De KNNV-afdeling Tilburg heeft het rapport Flora en vegetatie van de Lange Rekken uitgebracht. Dit rapport behelst een floristische inventarisatie c.q. een verkenning van de botanische waarden van dit gebied. Aanleding voor de inventarisatie is het voornemen van de gemeente Tilburg om het gebied van de Lange Rekken ingrijpend her in te richten ten behoeve van het herstel van de vroeger rijke avifauna. Auteur: Guido Stooker.

Het rapoort Flora en vegetatie van de Lange Rekken kunt u hier vinden. 

Deel deze pagina