donderdag 4 oktober 2018

Op 4 oktober 2018 heeft Paul van Wielink uit Tilburg de derde Hans Esselink Award ontvangen voor zijn bijzondere inzet en creativiteit op het raakvlak van onderzoek en natuurbeheer.

Onbewandelde wegen
Paul van Wielink ontvangt de prijs voor het -samen met alle vrijwilligers van De Kaaistoep*- uitvoeren van langdurig, gestandaardiseerd onderzoek aan ongewervelden in combinatie met creatief soortgericht onderzoek naar onderbelichte soorten in Nederlandse natuurterreinen.
Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.500,- verbonden.

Paul van Wielink

Tussen 1995 en 2014 was Paul van Wielink initiatiefnemer en coördinator (en tot op heden actief onderzoeker) van ‘De Kaaistoep-groep’ waarin zo’n 70 vrijwilligers en 50 externe specialisten de flora en fauna van het natuurontwikkelingsgebied De Kaaistoep bij Tilburg onderzoeken.
Dankzij hun 22 jarige vangreeks van insecten op licht kon onlangs de sterke achteruitgang van insecten in Nederland goed worden gestaafd. In het Kaaistoep onderzoek zijn al tientallen nieuwe diersoorten voor Nederland ontdekt en zelfs enkele nieuw voor de wetenschap.
Daarnaast bewandelt Paul onvermoeibaar wegen die anderen niet nemen: hij onderzoekt de verspreiding en ecologie van onderbelichte nieuwkomers en zeldzaamheden als het Aziatische lieveheersbeestje, de Zuidelijke schorsloopkever en de Californische rivierkreeft.
Zijn gedreven vrijwilligerswerk heeft zowel geleid tot tientallen wetenschappelijke publicaties als tot een groot draagvlak voor de biodiversiteit van ongewervelden bij beheer, beleid en publiek.

* Het onderzoek in de Kaaistoep is een samenwerking tussen KNNV-afdeling Tilburg (onderzoekers), TWM-gronden (terreineigenaar) en Natuurmuseum Brabant (faciliteiten voor onderzoek en collectie).​

Hans Esselink Award
De Hans Esselink Award is een gezamenlijk initiatief van de partners in Natuurplaza te Nijmegen: Stichting Bargerveen, Sovon Vogelonderzoek Nederland, RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging. Stichting Bargerveen is gestoeld op het gedachtegoed van Hans Esselink, directeur van de stichting tot zijn plotselinge overlijden in 2008. Het werk van Hans Esselink was gericht op het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis en de toepassing daarvan in het natuurbeheer. Hij was een belangrijke initiator van de samenwerking tussen gegevensbeherende organisaties en onderzoeksinstellingen die in Natuurplaza gestalte heeft gekregen.
De Hans Esselink Award is tweemaal eerder uitgereikt.
In 2010 kreeg Dr. Wilco Verberk de prijs voor zijn grensverleggende onderzoek naar de relatie tussen biologische eigenschappen van diersoorten en waar die soorten in het landschap voorkomen.
In 2014 ging de prijs naar veldecoloog Gerard Müskens voor zijn mateloze inzet, vasthoudendheid, creativiteit en eeuwige optimisme om ecosystemen te ontrafelen voor weide-, akker- en roofvogels, ganzen, steen- en boommarters tot aan korenwolven toe.

Natuurplaza
Natuurplaza wordt gevormd door de vijf eerder genoemde organisaties die onder één dak samen werken aan het verzamelen en analyseren van verspreidingsgegevens van plant- en diersoorten en het uitvoeren van systeem- en soortgerichtonderzoek voor natuurbeheer.
Gehuisvest in Nijmegen biedt Natuurplaza onderdak aan 120 medewerkers en ondersteunt het ruim 20.000 vrijwilligers.
Natuurplaza werkt nauw samen met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Gegevens Autoriteit Natuur.

Deel deze pagina