woensdag 6 juni 2018

De huismus was in Nederland de algemeenste vogel. Dat is hij op diverse plaatsen al lang niet meer. De gemeente Tilburg wil samen met de KNNV-afdeling Tilburg deze vogel helpen door te zorgen voor extra broedgelegenheid. Tilburgers kunnen daar zelf een steentje aan bijdragen door te bekijken of een gratis aangeboden mussenpan op hun huis past.

U KUNT ZICH HIER AANMELDEN* VOOR DE HUISMUSDAKPANNEN

Er is geen vogel die zo verbonden is met de mens als de huismus. Komen er mensen, dan komt de huismus ook en als een dorp wordt verlaten blijken de mussen ook te vertrekken. Veertig jaar geleden broedden er mogelijk wel twee miljoen huismussen in Nederland. Iedereen kende ze en in de straten en de eigen tuin kwam je ze regelmatig tegen. De levendige vogels zaten tjilpend op het dak of doken met z’n allen in een dichte struik of groene klimop. Een mannetje met zijn zwarte keeltje en grijze kruin maakt met zijn getjilp op de dakgoot en dakrand duidelijk dat dat zijn territorium is. Ze zitten meestal ook samen met meerdere paartjes onder de pannen van een geschikt dak. Na twee weken broeden komen de eieren uit. Mannetje en vrouwtje verzorgen de jonkies samen en na 17 dagen verlaten de jongen het nest. Het mussenpaar kan daarna nog een of twee keer een nieuw broedsel grootbrengen.

Je zou zeggen dat de huismus met zijn vele nakomelingen het goed geregeld heeft. Toch zijn ze de laatste 40 jaar flink afgenomen; nu is er nog maar de helft van het toenmalige aantal over. Er zijn twee redenen voor de achteruitgang: het voedsel en de nestplaatsen. De inrichting van de stad is de laatste jaren sterk veranderd. Een mus moet voldoende onkruidzaden kunnen vinden en in het broedseizoen heeft hij voor zijn jongen insecten en insectenlarven nodig. Dat voedsel is er steeds minder. In wat rommelige stadswijken, bij braakliggende terreinen en in tuinen met heggen doen de mussen het nog redelijk goed. Maar doordat de stad bijna helemaal is volgebouwd, zijn zulke plaatsen schaars geworden.

En dan is er nog de terugloop van nestplaatsen. Vroeger zaten er in de pannendaken van de huizen allerlei holten waarin de mus zijn nest kon maken. Door isolatie en renovatie van oude woningen zijn heel wat kieren, gaten en kapotte pannen opgeruimd. Pannen op nieuwbouwwoningen zijn meestal sneldekkers en die sluiten zo goed op elkaar aan dat ze de mussen buitensluiten.

kruisdakpannen met daartussen mussenpannen

Wat kunt u doen om de huismus te helpen?
U kunt zorgen voor voldoende afwisseling rondom het huis. Geef onkruiden weer een kans en plant een vuurdoorn of klimop zodat de mussen er lekker in kunnen slapen. U kunt ook speciale mussenpannen op uw dak (laten) plaatsen. De gemeente Tilburg stelt deze gratis aan haar inwoners ter beschikking. Het plaatsen van deze speciale mussenpannen kan alleen als u een dak met kruispannen hebt (zie foto).

Hebt u dit soort pannen en wilt u de huismus onderdak verlenen? Meldt u dan aan middels onderstaand formulier. Leden van de KNNV-afdeling Tilburg bekijken uw aanvraag en zorgen, als uw dak geschikt is, voor plaatsing van de mussendakpannen. Als u meedoet worden er meerdere pannen geplaatst. Mussen leven graag bij elkaar in de buurt en op die manier is er meer broedruimte aanwezig. Omdat de huismus ook een standvogel is, komt hij zelden meer dan een kilometer van zijn broedplaats af. Jonge mussen kunnen
zo een nestplaats naast hun geboorteplek vinden.

Door deze maatregelen gaat het met de huismus hopelijk de goede kant op en kunnen we op steeds meer plekken weer van zijn drukke getjielp genieten.
Hebt u andere (dan kruis-)dakpannen en wilt u toch uw steentje bijdragen? Meld dat ook via de website, mogelijk komt er een vervolgproject.

 

*Aanmelden is alleen mogelijk wanneer u in de gemeente Tilburg woont. Aanmelden kan tot 1 juli a.s. Daarna ontvangt iedereen die zich aangemeld heeft bericht.

Deel deze pagina