vrijdag 21 april 2017

De KNNV werkt samen met de VOFF aan het project Signalering Exoten van het Team Invasieve Exoten van het Ministerie van EZ en de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). 
Exoten zijn dieren en planten die niet van nature in ons land thuishoren en schade kunnen aanrichten. 
Waarnemers spelen een belangrijke rol in het veld als het gaat om het signaleren van potentieel invasieve exoten. 

Medio 2016 stelde de Europese Unie een eerste Unielijst van 37 exotische planten en dieren vast, die in alle lidstaten aangepakt moeten worden om onder meer de inheemse natuur te beschermen. De import en verhandeling van deze soorten is verboden, en in alle lidstaten worden momenteel plannen opgesteld om de betreffende soorten uit de natuur te verwijderen of verdere verspreiding en schade te voorkomen of verminderen. 

Exoten melden
Het is van groot belang waarnemingen van exoten te melden, zodat er in onderzoek, beleid en beheer rekening mee gehouden kan worden. Gebruik hiervoor zoveel mogelijk de invoerportals Waarneming.nl en Telmee.nl.

Informatie
Meer informatie, waar onder de Exoten-nieuwsbrieven en de mogelijkheid u hierop gratis te abonneren, vindt u hier.

Deel deze pagina