zondag 25 februari 2018

Hallo allemaal, helpers van het eerste uur, 

Jammer genoeg heeft er vorig jaar NIET EEN zwaluw gebroed in de oeverzwaluwenwand in de Dongevallei.
De vogels zijn er wel gezien, maar hebben geen nestgaten gegraven.  Wel zijn krabsporen op de specie in de gaten waargenomen.
Ik vermoed dat de gebruikte grond niet geschikt was, de grond te stevig is aangestampt of dat het zeer koude en droge voorjaar daarbij een rol heeft gespeeld.
De grond in de nestgaten was in ieder geval ondoordringbaar voor de zwakke zwaluwenpootjes.

Maar dat is waarschijnlijk eenmalig geweest: we willen de zwaluwen dit jaar weer graag verwelkomen.

Dus de nestgaten moeten weer uitgegraven en gevuld worden en daar heb ik net als voorgaande jaren weer graag hulp bij.
Dit klusje moet elk jaar gebeuren voordat de zwaluwen ongeveer begin april weer uit hun Afrikaanse wintergebieden terugkeren. De kunstmatige nestgaten in de wand worden uitgeboord en schoongemaakt en vervolgens weer gevuld met verse aarde. Oeverzwaluwen willen namelijk altijd zelf een vers nestje graven.
De eileg start eind april. In mei zijn de meeste oeverzwaluwen aan het broeden.
Het nestje, ongeveer 1m diep in de wand uitgegraven, bevat meestal 4-8 eieren. De broedduur bedraagt 14-17 dagen, waarna de jonge vogels nog drie weken door de ouders worden verzorgd. Als het broedsel mislukt, leggen ze soms nog een tweede keer eieren.
De oeverzwaluwen leven van insecten, vooral muggen en vliegen, die ze boven de grotere waterplassen en riviertjes en rivieroevers vangen. Ze vliegen daarvoor gerust enkele tientallen kilometers vanaf het nest.
Eind juli verzamelen de vogels zich al weer op gezamenlijke slaapplaatsen om zich voor te bereiden op de trek naar het zuiden. 

Wanneer en waar?
Deze klus wordt geklaard op zondag 25 maart a.s.. Verzamelen om 13.00 uur bij de brug over de Donge aan de Reuverlaan.
Graag emmers en een schop meenemen. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd.

Guido Stooker
Coördinator KNNV-werkgroep Dongevallei
M: 06-12215643
gstooker@live.nl

Deel deze pagina