zondag 12 maart 2017

Zaterdag 11 maart, hebben acht vrijwilligers van de KNNV-afdeling Tilburg weer het jaarlijkse onderhoud aan de oeverzwaluwenwand in de Dongevallei uitgevoerd. Dit klusje moet elk jaar gebeuren voordat de zwaluwen ongeveer begin april weer uit hun Afrikaanse wintergebieden terugkeren. De kunstmatige nestgaten in de wand zijn uitgeboord en schoongemaakt en worden vervolgens weer gevuld met verse aarde. Oeverzwaluwen willen namelijk altijd zelf een vers nestje graven. De eileg start eind april. In mei zijn de meeste oeverzwaluwen aan het broeden. Het nestje, ongeveer 1m diep in de wand uitgegraven, bevat meestal 4-8 eieren. De broedduur bedraagt 14-17 dagen, waarna de jonge vogels nog drie weken door de ouders worden verzorgd. Als het broedsel mislukt, leggen ze soms nog een tweede keer eieren. De oeverzwaluwen leven van insecten, vooral muggen en vliegen, die ze boven de grotere waterplassen en riviertjes en rivieroevers vangen. Ze vliegen daarvoor gerust enkele tientallen kilometers vanaf het nest. Eind juli verzamelen de vogels zich al weer op gezamenlijke slaapplaatsen om zich voor te bereiden op de trek naar het zuiden. Vorig jaar hebben er in de kunstwand in de Dongevallei ongeveer 60 paartjes gebroed. Hopelijk worden het er dit jaar weer minstens zoveel. Wilt u volgend jaar ook meehelpen, neem dan contact op met Guido Stooker (KNNV-afd.Tilburg, werkgroep Dongevallei of gstooker@live.nl).

Deel deze pagina