JAARVERSLAG 2016 PADDENSTOELENWERKGROEP

We zijn de laatste jaren gewend geraakt aan extreme weersomstandigheden. Perioden van droogte maakten het noodzakelijk dat diverse geplande excursies moesten worden geannuleerd. Het paddenstoelenseizoen van 2016 was daar geen uitzondering op. In de drie herfstmaanden beleefden we een hittegolf met 33 graden en in november een nachtminimum van -8,5 graden. Van de 22 geprogrammeerde wandelingen moesten er 7 afgelast worden wegens droogte en hitte. Van de overige 15 excursies waren er ook diverse die onder minder gunstige omstandigheden doorgingen. Het uiteindelijke resultaat was daardoor aan de povere kant. In totaal werden er 915 waarnemingen genoteerd  (gemiddeld 61 ) in 341 soorten.

Bezochte terreinen
De bezochte terreinen waren: Oude Hondsberg Moergestel, Zegenwerp St. Michielsgestel,  Boswachterij Dorst (2x), De Brand Udenhout,  Veldersbos Boxtel, Oisterwijkse bossen (3x) , De Utrecht Esbeek,  Dongevallei Reeshof Tilburg,  Sparrenrijk Boxtel, Loonse en Drunense duinen, Engelenstede Blaricum, en Gorp de Leye Goirle.
Volgens traditie werd de laatste wandeling besloten met een gezamenlijke lunch, dit keer bij de Gerrithoeve bij Oisterwijk, waaraan 15 leden deelnamen.

Opkomst
Dank zij de ledenaanwas door de paddenstoelencursus in 2015 was de opkomst bij de excursies hoger dan in vorige jaren, namelijk gemiddeld 11 leden.
Ook voor de vijf bijeenkomsten in het Natuurmuseum  Brabant was een redelijk goede belangstelling.  Voor de drie fotoavonden en twee determineerbijeenkomsten meldden zich in totaal 70 leden.
De jaarlijkse Eifeltocht ging dit jaar niet door, wel gingen een aantal leden op eigen initiatief naar het welbekende adres in Michelbach.

Jubileum en opvolging 
Ger en Toon, die vanaf de oprichting van de werkgroep, nu al 24 jaar geleden, de organisatie voor hun rekening namen, deden een oproep aan de leden om na te denken over hun opvolging. Dit had een positief resultaat: enkele leden boden aan om zich in de taak van leiderschap te verdiepen.
Een acute noodzakelijkheid voor de opvolging ontstond toen Toon de Laat plotseling overleed op 12 oktober. Vijf dagen daarvoor nam hij nog deel aan onze excursie naar Esbeek. Zijn begrafenis op 12 oktober werd door een groot aantal van onze leden bijgewoond.
Gelukkig kon zijn werk voor de werkgroep, het verzorgen en uitwerken van de vondstenlijsten, meteen worden overgenomen door José Langens en Loes van Gorp. Alle leden kregen steeds snel de gegevens toegestuurd van de voorgaande excursie.
Ger is van plan de 25 jaar vol te maken, maar hoopt in het komend jaar zijn opvolger te instrueren. Verder werd al voorzichtig gedacht aan een passende viering van het 25 jarig bestaan van onze werkgroep in 2017.
Ook de plannen om vanaf 2017 de Korstmossen op te nemen in het programma van de werkgroep geeft aan dat we het jubileumjaar vol enthousiasme ingaan.

Het ledenaantal aan het einde van 2016 was op recordhoogte: 32 leden.

Ger Bogaers
Coördinator KNNV-paddenstoelenwerkgroep

Deel deze pagina