Werkzaamheden
Al ruim 35 jaar is de plagwerkgroep actief op de Regte Heide ten zuidwesten van Goirle. We hebben daar een terrein van ongeveer 4 ha geadopteerd. We voeren werkzaamheden uit waarbij het behouden of uitbreiden van de biodiversiteit centraal staat. Hoewel de naam plagwerkgroep suggereert dat er geplagd wordt ligt de nadruk van het werk meer op beheren dan op plaggen. Er wordt gemaaid, geharkt, gechopperd, gezaagd, sloten en vennen geschoond. En indien echt nodig ook wel wat geplagd.

Aanvankelijk werden er op diverse plaatsen kleine stukken geplagd en gemaaid om te kijken hoe de oorspronkelijke vegetatie zich zou herstellen. Het plaggen is inmiddels vervangen door chopperen. Chopperen is een steeds vaker gebruikte methode om sterke vergrassing van pijpenstrootje terug te dringen. Daarnaast wordt opslag van dennen en berken verwijderd. Bijzonder aandacht is er voor het vasthouden van water in het terrein.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt rond het Beenbreekven en de leemkuilen. Het werk wordt beloond met uitbundige groei en bloei van o.a. Gewone dophei, Struikhei, Moerashertshooi, Kleine zonnedauw, Beenbreek, Witte en Bruine snavelbies, Moeraswolfsklauw en Klokjesgentiaan. Ook treffen we Levendbarende hagedis, Hazelworm en diverse kikkers aan in het terrein.

Wie zijn wij?
Onze groep bestaat uit een heel gevarieerde ploeg van positieve ‘doeners’. Daarbij geldt dat ieder moet doen waar hij/zij goed in is of wat hij/zij fysiek aankan. Een werkdag is pas succesvol als iedereen met een brede glimlach naar huis gaat.

 
Projecten
Naast het beheren van het terrein hebben we ook een aantal ‘projecten’. Bijvoorbeeld het bekalken van een deelgebied en dan onderzoeken of dat effect heeft, of het inrichten en verbeteren van het biotoop voor de Hazelworm. Het meest recente project is het verbeteren van het biotoop voor het Gentiaanblauwtje. Daarin onderzoeken we de stand van de mieren en zaaien we Klokjesgentiaan. Kortom zeer gevarieerde activiteiten.

Natuurwerkdag
Een jaarlijks terugkeren ‘project’, is de Natuurwerkdag. In samenwerking met Het Brabants Landschap verzorgen wij een openbare publiekwerkdag op de heide of in de nabije omgeving waar iedereen aan deel kan nemen.

Ben je geinteresseerd in de werkgroep plaggen?
Wil je een keer komen kijken of heb je interesse om mee te helpen, kom dan langs.
Wij werken in het winterseizoen van september tot en met maart.
Meestal op de 1e zaterdag van de maand, maar door vakanties kan de datum afwijken. Kijk voor actuele data en meer informatie op de uitgebreide website van de plagwerkgroep.
Bij onwerkbare weersomstandigheden gaat het niet door dus als je een keer wilt komen is het goed om vooraf contact op te nemen met de contactpersoon van de werkgroep:

Berry Staps
06-20615921
plaggroep-knnv-tilburg@hotmail.nl

Ps. Wij hebben een klein jubileum boekje gemaakt bij het 35 jarig jubileum. Mocht je geïnteresseerd zijn in dat boekje stuur dan een mail naar het bovenstaande mail adres dan kan het boekje digitaal beschikbaar worden gesteld.

Hebt u een vraag aan de coördinator van de werkgroep?
Vul dan HIER uw vraag en gegevens in en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Deel deze pagina