Al ruim 20 jaar is de plagwerkgroep actief op de Regte Heide ten zuidwesten van Goirle. Aanvankelijk werden er op diverse plaatsen kleine stukken geplagd en gemaaid om te kijken hoe de oorspronkelijke vegetatie zich zou herstellen. Ook werd opslag van dennen en berken verwijderd. De laatste jaren ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden rond het Beenbreekven en de leemkuilen aan de zuidzijde van de hei. Het werk wordt beloond met uitbundige groei en bloei van o.a. Gewone dophei, Moerashertshooi, Kleine zonnedauw, Beenbreek, Witte en Bruine snavelbies en Moeraswolfsklauw.

Aan de Landelijke natuurwerkdag doet de plagwerkgroep, in samenwerking met Het Brabants Landschap, mee. Het is elk jaar een gezellige dag met zo'n 70 deelnemers. Er wordt dan gewerkt van 10 uur 's morgens tot een uur of 3 's middags. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd. 

Onze groep bestaat uit een kleine vaste kern, maar wie zin heeft om eens een zaterdag mee te werken kan contact opnemen met:

Berry Staps
06-20615921
plaggen@tilburg.knnv.nl  

Meer informatie is te vinden op de uitgebreide website van de plagwerkgroep.

Deel deze pagina