In 2011 zijn gedurende de wintermaanden de beheerswerkzaamheden door de plagwerkgroep van de KNNV voortgezet. De werkzaamheden vonden plaats op de eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur.

De vaste kern van de werkgroep bestaat uit 5 leden: daarnaast werkten nog enkele vrijwilligers incidenteel mee.

In 2011 is de plagwerkgroep in totaal 9 keer aktief geweest op de Regte Heide. Daarbij waren gemiddeld 4 plaggers aan het werk. Per 1 januari 2012 heeft Berry Staps het coördinatorschap van de plagwerkgroep op zich genomen.

De volgende werkzaamheden zijn in 2011 verricht:
*Maaien met de vlagzeis van de groeiplaatsen van Beenbreek rond het Beenbreekven. Het maaisel is afgevoerd.
*Maaien met bosmaaier van rand met pijpestro en overjarige heide. Afvoeren van maaisel.
*Selektief maaien van een hooggelegen terreintje waar een veldoven heeft gestaan. Er bevinden zich hier groeiplaatsen van diverse bijzondere planten.
*Verwijderen van pijpestrootje en pitrus uit de noordelijke berm van het Grondsterpad
*Op 5 november zijn in het kader van de Landelijke Natuurwerkdag met ongeveer 25 vrijwilligers (in samenwerking met medewerkers van het Brabants Landschap) de volgende werkzaamheden verricht:
-Plaggen nabij de Leemkuil.
-Afzetten van houtsingels langs diverse paden.
-Verwijderen van opschietende dennen in het terrein ten noorden van het Grondsterpad.

Goirle, januari 2012
Leo van Zeeland, coördinator

Deel deze pagina