In 2014 is de plaggroep 10 keer actief geweest op de Regte heide. 

In totaal is in 2014 ongeveer 1000 m2  gemaaid en geplagd.

Daarnaast zijn:

- de sloten geschoond,
- hebben een poel van de leemkuil geschoond
- bomen omgezaagd ter bevordering van het biotoop van de hazelworm
- Biotoop voor de Mierenleeuw verbeterd.
- bekalk project doorgevoerd
- ondersteuning verleent aan dansmuggenonderzoek van Henk Moller-Pilot
- De jaarlijkse Natuurwerkdag verzorgt (80 mensen).
- ondersteuning verleent aan de vlinderstichting tbv ‘gentiaan blauwtje’ 

De resultaten zijn steeds weer verrassend.

Deel deze pagina