In 2015 is de plaggroep 10 keer actief geweest op de Regte heide.
 
In totaal is in 2015 ongeveer 1750 m2  gemaaid en geplagd.
 
Daarnaast:
- zijn de sloten geschoond
- hebben we een poel van de leemkuil geschoond
- bekalk project doorgevoerd
- is de ‘zomer maai dag’ verzorgd
- is een ‘resultaten dag’ gehouden. Daarbij beschouwen we de resultaten van de winterwerkzaamheden in de zomer
- werd de jaarlijkse Natuurwerkdag verzorgd (80 mensen).
- is een bijdrage geleverd aan de organisatie van ‘de dag van de groene vrijwilliger’
- media aandacht in blad van Brabants Landschap en in Dagblad De Stem
- is een excursie verzorgd voor het KNNV-kamp 
- is een excursie verzorgd voor de leden van de KNVV

Deel deze pagina