Het ledenaantal aan het begin van het jaar was 14. Er zijn 3 leden afgevallen, 1 lid had geen interesse meer en 2 andere leden hebben met spijt afscheid genomen vanwege de lange reistijd. Er zijn in de loop der tijd 4 leden bijgekomen. Een daarvan is via de plantencursus bij ons terecht gekomen, anderen o.a. van de muurplantencursus. 3 hebben zich erg laat in het jaar ingesloten, er waren toen nauwelijks activiteiten, waardoor we ze nog niet allemaal hebben kunnen verwelkomen in onze groep, maar daar is in 2015 genoeg tijd voor.

De mogelijk grootste verandering voor de plantenwerkgroep dit jaar was de overname van het coördinatorschap. Wij hopen allen dat Sylvana de werkgroep kan bieden wat het nodig heeft.

Ook is er dit jaar veel aandacht besteed aan muurflora. Jeffrey Raymakers heeft hier een cursus voor opgezet. Echter leek het wel dat niet veel leden van de plantenwerkgroep hebben meegedaan aan deze cursus en is er ook niet veel aandacht besteed aan het inventariseren van de muurflora door de plantenwerkgroep. De plantencursus van Rob en Johan trok veel meer plantenwerkgroepleden, hier hebben zij ook met veel plezier aan meegedaan.

In 2014 is er nauwelijks door de leden geïnventariseerd, daar was weinig behoefte aan. Zij hebben echter wel aangegeven in 2015 weer te willen inventariseren. Ook bleek er interesse te zijn om te helpen met de samenwerking met Fontys die op het moment opgezet wordt. Door deze factoren zal ook in 2015 veel aandacht aan Heukels besteed worden. 

Deel deze pagina