De plantenwerkgroep bestond aan het begin van het jaar uit 15 leden. Twee leden zijn gestart, een lid is gestopt. Het totale aantal leden is daarmee op 16 gekomen.
In 2015 kreeg het thema Stadsnatuur aandacht. In een samenwerking met Fontys Hogeschool werd in de 4 bijeenkomsten aandacht geschonken aan respectievelijk I: vlinderbloemigen en lipbloemigen, II: schermbloemigen en composieten, III: kruisbloemigen en ruwbladigen, IV: rozenfamilie en ranonkelfamilie.
Het soortenweekend 2015 werd dit jaar in Moerenburg gehouden, waarin naast planten, vele andere soortgroepen zijn geïnventariseerd. Het inventariseren van de muurflora in de stad Tilburg heeft minder aandacht gekregen, dit zal later weer gecontinueerd worden. Dit jaar zijn enkele deelnemers gestart met het digitaal vastleggen van waarnemingen.
In 2016 is weer aan een aantal nieuwe cursusavonden en excursies deel te nemen.
 

Deel deze pagina