​De KNNV plantenwerkgroep Tilburg is actief sinds 2008. De groep bestaat uit 22 enthousiaste leden.

De werkgroep komt minimaal twee keer per maand bij elkaar, onder andere iedere eerste dinsdagavond van de maand in Natuurmuseum Brabant van 19.30 tot 22.00 uur. Op deze avonden worden planten gedetermineerd (al dan niet verzameld tijdens excursies), soorten en families besproken en wordt geoefend met het gebruik van plantengidsen. Tijdens het groeiseizoen vinden excursies plaats, zoveel mogelijk in de omgeving van Tilburg. Verzamelde planten worden, indien nog niet aanwezig, in het herbarium van Natuurmuseum Brabant opgenomen.

Bij de pdf-bestanden onder aan deze pagina vindt u onder andere:
- het programma van de plantenwerkgroep voor 2019;
- impressies van excursies van de plantenwerkgroep;
- de oplossing van de puzzel die in de Oude Ley nr. 4 2018 op pagina 20 stond; en
- de flyer over het bermonderzoek pilot 't Zand (zie tekst hieronder).

Bermonderzoek pilot 't Zand:
Op verzoek van de gemeente inventariseert de plantenwerkgroep in 2018 evenals in 2016 een aantal bermen in Tilburg-West.
De vraag van de gemeente is: draagt minder maaien van de bermen bij aan meer biodiversiteit.
De flyer (zie pdf) is gemaakt om de omwonenden te informeren.
Informatie over dit onderzoek kunt u inwinnen bij onderstaande.

Hebt u interesse in de werkgroep of gaat u graag een keer mee op excursie, neem dan contact op met de coördinator:

Loes van Gorp
06 - 52156124
planten@tilburg.knnv.nl

Teer Guigelheil (foto: van Loes van Gorp)Teer guichelheil (foto: Loes van Gorp)

Deel deze pagina