31 KNNV-leden zijn binnen de vereniging momenteel lid van de Vogelwerkgroep.
Een lid heeft in 2011 afgezegd Elly Spijkers.
Drie leden hebben zich in 2011 aangemeld: Wilma en Johan Wolfs en Yvette van Eekelen.
Het informatieblad van de vogelwerkgroep, Ut Tèèrpötje, werd 30 maal uitgegeven. Het infoblad werd door Ad Kolen en Frits van Amijde verzorgd.


Er werd iedere maand een maal een excursie verzorgd binnen de werkgroep.
Van 13 juni tot 19 juni gingen 4 leden naar Havelland om daar het rijke vogelleven te bewonderen.
Hoogtepunten hier waren de Baltsende Grote trappen en de Zee₋ en Visarenden. Wat hier ook erg opviel was de grote vescheidenheid en aantallen vlinders.
Van 4 tot 6 november gingen 10 leden naar de omgeving van Diepholz om daar de aanwezige Kraanvogels te bewonderen. Er zaten dat weekend ± 45.000 Kraanvogels in het gebied. Vele ervan hebben we kunnen zien.


Binnen de KNNV werd er op 23 januari een busreis naar Zeeland gehouden deze trok 24 personen.
De vroege openbare vroege vogel voorjaarswandeling op 17 april had 22 deelnemers.
Tijdens de biodiversiteitsdag werd er naar de Slechtvalk gekeken met een telescoop op Westpoint. ± 60 voorbijgangers konden even genieten van de Slechtvalken.
De openbare vogeltrekexcursie op de Meijerijbaan trok 20 belangstellenden. Op deze dag was een journalist aanwezig van het Brabants dagblad die hiervan uitgebreid verslag deed in zijn dagblad de dag erna. 


In Kaaistoep-West werden dit jaar 48 tellingen uitgevoerd.
Ad Kolen en Richard Smulders hebbende Dongevallei geïnventariseerd op broed₋ en aanwezige vogels.
Voor SOVON werden er voor 3 postcodes in Tilburg en Goirle, Meetnet Urbane Soorten, MUS tellingen gehouden.
Ad Kolen doet vogeltellingen in het Noorderbos.
Voor de KVO uit Goirle werd een algemene vogelcusus, door Leo van Zeeland en Ben Akkermans, van 5 ochtenden gegeven. Deze cursus werd door 20 leden van deze vereniging bezocht.


Coördinator: Johan van Laerhoven (wordt wegens ziekte tijdelijk vervangen door Ben Akkermans)
Adminstratie: Ralph Akkermans
Redactie Ut Tèèrpötje: Ad Kolen en Frits van Amijde
Excursies: Anneke Bruijnzeels

 

Deel deze pagina