Het ledenaantal van de Vogelwerkgroep is gedaald van 38 leden in januari 2014 tot 34 aan het einde van het jaar. Vier, nauwelijks actieve leden, hebben hun lidmaatschap opgezegd. Een aantal wat nieuwere leden blijken behoorlijk actief te zijn. Hun enthousiasme is stimulerend.

De Vogelwerkgroep gonsde het voorbije jaar opnieuw van de activiteiten. Het derde opeenvolgende jaar werd er door meerdere leden deelgenomen aan het verzamelen van gegevens voor de Vogelatlas van SOVON. Dit project loopt tot en met het broedseizoen van 2015. Aan het doel; het vastleggen van actuele verspreiding en aantallen vogels op een zo gedetailleerd mogelijke schaal en de veranderingen ten opzichte van eerdere atlassen van zowel broed- als wintervogels werd en wordt verder gedreven gewerkt. Ook de lang lopende MUS tellingen worden gestaag door meerdere trouwe vogelaars uitgevoerd. MUS staat voor Meetnet Urbane Soorten, stadsvogels dus.

Drie geweldige vogelweekenden werden gezamenlijk beleefd. De prachtige weersomstandigheden waren daarin zeker een bepalende factor. Het 100-soorten weekend in maart in de Delta overschreed de grens met 108 verschillende soorten vogels. Van veel vogelfamilies werden meerdere leden gezien; zilverreigers, ganzen, eenden, kiekendieven, plevieren, ruiters, meeuwen, spechten en mezen en vele andere waren talrijk in soorten, maten en aantallen aanwezig. Vanuit Blokzijl werd in juni nagenoten tijdens goed eten en drinken op een terras van een jagende Boomvalk boven het stadje en herinneringen aan mooie fiets-, wandel-, vaar- en kanotochten door prachtige natte omgevingen. Spotvogels en de gezochte Grote karekieten en Zwarte sterns werden gevonden en bewonderd. De najaarstrip in de omgeving van Diepholz overtrof alle verwachtingen, nooit werden zoveel Kraanvogels onder zulke mooie omstandigheden aangetroffen.

Twee cursussen werden door Ben Akkermans opgestart en met ondersteuning van meerdere Vogelwerkgroepleden uitgevoerd met de onderwerpen ’Vogels voor beginners’ en ’Vogels herkennen in de winter’. De belangstelling was en is groot. De laatste cursus loopt door tot in 2015.

De vogeltellingen in de gebieden van de voormalige Tilburgse Waterleiding Maatschappij, de Kaaistoep werden volgens de cyclus uitgevoerd in de Kaaistoep-West. Dit jaar is de Blaak-West weer aan de buurt. Ook dit werden door meerdere mensen vogeltellingen op eigen naam uitgevoerd in o.a. het Leypark, het Noorderbos en de Dongevallei.

Het hele jaar ging men naar buiten, allerlei excursies naar verschillende gebieden stonden op het programma. Op de avonden het natuurmuseum in de winterse periodes werden door verschillende leden meerdere vogelonderwerpen behandeld. Deze bijeenkomsten werden meestal goed bezocht.

Openbare activiteiten zijn een vast jaarlijks onderdeel, de vroege vogelwandeling trok niet heel veel belangstellenden, de Vogeltrekdag op het viaduct op de Meierijbaan was meer succesvol.

Kortom een mooi jaar!

Deel deze pagina