Er zijn diverse werkgroepen actief binnen onze afdeling op het gebied van soorten (insecten, korstmossen, mossen, paddenstoelen, planten, vogels), gebieden (Dongevallei, Kaaistoep, Stadsnatuur), natuurbeheer (plaggen op de Regte Heide) en specifieke activiteiten (foto's).

Zie het drop-downmenu voor de verschillende werkgroepen.

Deel deze pagina