Afgelopen jaar, augustus 2014, is door een aantal enthousiaste natuurliefhebbers een zoogdierwerkgroep opgericht onder de vlag van de KNNV-Afd. Tilburg. Deze werkgroep gaat schuil onder de werknaam Zoogdier Onderzoek Tilburg (ZOT). Het doel van onze werkgroep is het bestuderen van zoogdieren in Tilburg en omgeving. 
 
De eerste maanden van ons bestaan als zoogdierwerkgroep zijn rustig verlopen. Bewust hebben we gekozen voor een rustige opstart met niet al te veel activiteiten. In de periode van augustus tot en met december 2014 zijn slechts twee activiteiten ondernomen, namelijk 1) controle vleermuiskasten Moerenburg en 2) braakballen pluizen.
 
Met enkele werkgroepleden zijn we in de nazomer, gewapend met zaklamp en notitieblok, door Moerenburg gewandeld om de vleermuiskasten te controleren op aanwezigheid van vleermuizen. Verspreid over Moerenburg hangen ca. 35 vleermuiskasten van verschillende afmetingen en type. Het resultaat: niets! Althans met uitzondering van spinnen, hoornaars en nachtvlinders.
In 2015 zullen we de vleermuiskasten regelmatig controleren en hopen dan de eerste vleermuiswaarneming(en) te kunnen noteren. Let wel dat de kasten nog maar goed een jaar hangen en dat het tijd kost voor de kasten bewoond worden. 
 
Ten slotte hebben we het jaar afgesloten met een avondje braakballen pluizen in Natuurmuseum Noord-Brabant. Dit betrof een vooraf aangekondigde, openbare activiteit. Met in totaal zes personen hebben we braakballen, afkomstig van kerkuilen uit Tilburg en omgeving, uitgeplozen en getracht zoveel mogelijk prooidieren op naam de brengen. Op deze manier willen we een indruk krijgen van de verspreiding van kleine zoogdieren (ware muizen, woelmuizen en spitsmuizen). Het resultaat van die avond is nog niet tot in detail bekend, maar wel zijn soorten als huismuis, bosmuis, veldmuis, aardmuis, huisspitsmuis en vermoedelijk tweekleurige bosspitsmuis aangetroffen. De veldmuis had duidelijk de overhand. 
Het bekende gezegde “oefening baart kunst”, is op het braakbal pluizen weldegelijk van toepassing. Hoewel we die avond meerdere werkgroepleden aanwezig waren met ervaring met braakballen pluizen, blijkt de soortspecifieke determinatie lastig. Reden te meer om ook in 2015 de vaardigheden van het pluizen beter in de vingers te krijgen.

Deel deze pagina