JAARVERSLAG 2016 ZOOGDIERWERKGROEP

De Zoogdierwerkgroep was in 2016 vooral actief op het gebied van vleermuizen

Tweekleurige vleermuis: nieuw voor Tilburg (1)
De leden van de Zoogdierwerkgroep zijn allen actief in het Meldingsnetwerk Vleermuizen en Steenmarter Noord-Brabant. Tilburgers die een vleermuis hebben gevonden (in huis of op straat) of hebben ontdekt dat ze vleermuizen of een steenmarter als medebewoner hebben kunnen bij deze leden terecht voor vragen. Dit is een hele directe vorm van educatie en bescherming en levert ook veel informatie op over het voorkomen van vleermuizen en steenmarters in Tilburg.
2016 was het jaar met een hele bijzondere melding in dit netwerk, namelijk van een tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus).
Hoewel al wel eerder mogelijk echolocatiegeluiden van deze soort waren gehoord was dit de eerste keer dat deze soort met zekerheid in Tilburg is waargenomen. De vleermuis kwam tijdens noodweer op 16 september 2016 binnen gevlogen bij een huis aan de Telegraafstraat. Het was een in goede gezondheid verkerend vrouwtje dat de volgende dag weer werd vrij gelaten. De tweekleurige vleermuis is een van de zeldzamere soorten in Nederland. Hij staat bekend als een migrerende vleermuis.

Tweekleurige vleermuis

Autovleren: kilometers vreten voor vleermuizen 
De Zoogdierwerkgroep doet mee met het landelijke meetnet NEM Vleermuis Transecttellingen van de Zoogdiervereniging en het Centraal Bureau voor Statistiek. Dit is een nieuw meetnet voor soorten die bij de andere monitoringsmeetnetten nauwelijks gezien worden, zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Soorten die in Nederland best algemeen zijn, maar waarvan geen populatietrend bekend is.

Autovleren houdt in dat een auto wordt uitgerust met een detector die alle vleermuisgeluiden automatisch opneemt en van een GPS-positie voorziet.
Met deze auto wordt 's avonds op lage snelheid een vooraf uitgestippelde route van circa 30 km wordt gereden. Er zijn drie routes die 2x keer per jaar gereden worden en dus 180 km aan waarnemingen verzameld. De routes starten en eindigen in Tilburg en dekken een flink aantal km-hokken in Midden-Brabant. 
In de winter komen de leden bij elkaar om met behulp van geluidsanalyse software gezamenlijk de vastgelegde opnamen op naam te brengen.
Volgend jaar meer over dit meetnet.

Autovleren

Wintertellingen: een nieuwe kelder en weer een nieuwe soort voor Tilburg (2) 
Een ander landelijk meetnet waar de Zoogdierwerkgroep aan mee doet zijn de tellingen van overwinterende vleermuizen. In Tilburg worden vier vleermuiskelders geteld en sinds kort is daar een vijfde bijgekomen. In deze nieuwste kelder, opgeleverd in voorjaar 2016, werd in de eerste winter meteen al de eerste vleermuis waargenomen: een gewone grootoorvleermuis.

Gewone grootoorvleermuis

Een andere kelder leverde naast de gebruikelijke franjestaarten en grootoorvleermuizen deze winter nog een nieuwe soort op voor Tilburg: een baardvleermuis. Ook deze soort was niet eerder in Tilburg waargenomen. 

Een blik vooruit
De Zoogdierwerkgroep gaat in 2017 aanhaken bij diverse provinciale en Tilburgse programma's om meer aandacht te vragen voor gebouwen bewonende vleermuizen. Hierbij zal ook worden gewerkt aan het werven van meer werkgroepsleden. Daarnaast gaan we kijken hoe we toch ook wat aandacht kunnen besteden aan andere zoogdieren. 
Erik Korsten neemt de rol van coördinator over van Bas Dielen. 

Erik Korsten
Coödinator KNNV-Zoogdierwerkgroep

Deel deze pagina