Tussen Tubbergen en Reutum ligt het landgoed Baasdam, in totaal ongeveer 60 ha. groot. Het bestaat uit een landhuis met een parkachtig bos en een vijver en verder graslanden doorsneden door beekjes en houtwallen. 
In het gebied zijn enkele kikkerpoelen aangelegd. Recent is het gebied ingericht als retentiebekken, dat wil zeggen: een opslagplaats voor overtollig regenwater. Deze wijziging biedt nieuwe kansen voor planten en dieren in het gebied. Interessante planten als Klimopwaterranonkel en Soredieus leermos zijn er aangetroffen.

Het landschap is kleinschalig en daardoor leuk om door te wandelen.
In de omgeving van de beekjes komen Beekstaartjesmos en Bronkruid voor, die het beekgebied kenmerken.
Rond de vijver is een verschralend grasland te vinden, waarin onder andere Draadrus is gevonden. Op de houtwallen is onder meer Eikvaren te vinden.Eikvarens

kaart Baasdam

Deel deze pagina