Een grote groep KNNV’ers verzamelde zich op 11 juli bij boer Rob Kleinlangevelsloo op het terras. Het was mooi weer. Rob is al 8 jaar biologische boer en heeft  ruim 20 ha huiskavel en 20 ha natuurgrond.

Op meer plaatsen op het terrein is zichtbaar
dat Rob oog heeft voor biodiversiteit. Op het erf zijn veel overhoekjes met wilde kruidachtige planten Verschillende planten die hij niet kende konden we
voor hem op naam brengen. Tussen de weiden bleven bewust strookjes ruig lang gras staan als toevlucht voor insecten en planten tijdens het gras maaien. Deze
excursie was er een met levende en dradige hindernissen. Allereerst de paarden rond het erf, die wel graag mee wilden kijken naar het klaproos stukje. Het beheer
van de graslanden doet Rob met behulp van een kudde waterbuffels. De weg naar de sloot waar Rob het gras altijd afvoerde en wegharkte voor het Waterschap om
de oever te verarmen liep door de wei waar deze kudde graasde. Omdat de kudde volledig natuurlijk wordt gehouden liep de imposante stier er ook tussen.
Ondanks verzekeringen van Rob dat ze niets doen voelde niet iedereen zich prettig bij de nabijheid van de grote zwarte buffels. Uiteindelijk hebben we
allemaal wel een buffel geaaid.

De levende hindernissen vielen mee, de klauterpartijen over het stroomdraad liepen ook goed af. Natuur- inventariseerders zijn vaak de jongsten niet, met hulp van op het draad staan en vele helpende handen kwam de groep compleet aan bij de sloot. In het weiland sprongen
tientallenkleine kikkertjes voor ons uit. De slootkant is jarendoor Rob verarmd door het gemaaide gras weg te halen. De kosten van dit extra werk droeg hijzelf. 

Tijdens deze avond brachten we totaal 125 soorten flora en fauna op naam. Bijzonder was het zwartsprietdikkopje dat we zagen. Als over een paar jaar Robs buffelmozzarella op de markt komt zullen de KNNV’ers van 11 juli die met goede herinneringen opeten.

 

Nel en de waterbuffels

 

Deel deze pagina