Excursie EnbertsdijksvenenHet natuurreservaat Engbertsdijksvenen tussen Vriezenveen en Kloosterhaar is een restant van het uitgestrekte hoogveengebied dat vroeger de oostgrens van ons land markeerde. In de kern van het gebied is nog een oud stukje hoogveen, dat niet meer groeit. Een zogenaamd "rustend" hoogveen. Afgelopen jaren zijn veel maatregelen genomen om het rustend hoogveen weer tot leven te brengen en om de veenvorming in de omliggende delen te stimuleren.

Door de maatregelen was het evenwicht in het gebied zodanig verstoord, dat er in de jaren negentig veel overlast ontstond door muggen. De meest recente en ingrijpende wijziging betreft het leggen van een stevige dam om het meest kwetsbare gebied, het rustende hoogveen, om het water vast te houden en het hoogveen weer te laten groeien.

veenmossen

 De Engbertsdijksvenen bevatten een zeer grote natuurrijkdom. Het is internationaal erkend als "wetland" en geniet daardoor extra bescherming. Ook is het terrein aangewezen als stiltegebied.

Er komen veel bijzondere broed- en trekvogels voor in de veengebieden. Jaarlijks trekken de kraanvogels over en rusten uit in het veen. Blauwe kiekendieven komen 's winters soms in flinke aantallen voor. Klapeksters overwinteren er eveneens. Boomvalk, Blauwborst, Roodborsttapuit, Oeverzwaluw en Geoorde fuut zijn vaste broedvogels in het gebied. In de trektijd worden de meest vreemde soorten gezien door de leden van de Telgroep Engertsdijksvenen die er al jaren inventariseren. 

Hogere planten
In het veen zijn Veenpluis en Eenarig wollegras kenmerkende planten, die met hun witte pluimen het landschap sieren. In de natte kalere delen vind je Kleine zonnedauw,  Moeraswolfsklauw en Klokjesgentiaan. Naast Struikheide en Dopheide komt Kraaiheide voor, met name in het noordelijk deel. 

Mossen en korstmossen
De veenmossen zijn natuurlijk het meest kenmerkend, zij zijn de hoogveenvormers van weleer. Diverse soorten komen er voor. Het echte Hoogveenmos tref je alleen aan in de hoogveenkern.
Tussen de heidestruiken vind je fraaie korstmossen zoals de Heidelucifer en het Rendiermos.
Amfibien en reptielen

Het meest karakteristiek voor het veengebied is het voorkomen van de Adder. Oppassen dus bij het betreden van de heidevelden... Verder leeft de heikikker in het reservaat, een soort die elders zeldzaam is. In het vroege voorjaar, tijdens de paring, hebben de mannetjes van de heikikker een blauwe kleur.

Adder

Toegankelijkheid
Het reservaat is toegankelijk vanaf twee ingangen:

1. Aan de noordwestzijde bij Kloosterhaar, hier bevindt zich ook een informatieschuur van Staatsbosbeheer en starten excursies. Ook kun je hier naar de De Pluus, een observatiehut bij het veengebied lopen. Er start een met blauw gemarkeerde wandelroute door de heide.
2. Aan de zuidkant bij De Pollen, ten noorden van Vriezenveen. Hier starten twee wandelroutes door het gebied, een gele en een rood gemarkeerde route.

 

Deel deze pagina