De Fayersheide is een natuurreservaatje van 10 ha. ten zuidoosten van Vriezenveen. Het is eigendom van Staatsbosbeheer. 
Al vanouds staat het gebied bekend om zijn zeldzame plantengroei. In de vijftiger jaren nog werden er vele soorten orchideeën, Parnassia, Valkruid, Rozenkransje en andere bijzonderheden gemeld.
Tijdens de ruilverkaveling in de jaren zestig bleef het terreintje gespaard maar de omgeving werd omgezet in weiland. Ontwatering was onvermijdelijk en veel van de zeldzame plantengroei verdween.

kaart Fayersheide

In de jaren 1990-1995 heeft de KNNV afdeling Twenthe uit Almelo gekeken wat er nog over was. Nog steeds bleken er zeldzaamheden voor te komen. Welriekende nachtorchis, Grote en kleine ratelaar, Dwergvlas, Ronde en kleine zonnedauw, Vleugeltjesbloem. Conclusie: het beheren waard.

Staatsbosbeheer en IVN hebben veel herstelmaatregelen uitgevoerd: kappen en plaggen. Op de geplagde stroken komen oorspronkelijke soorten weer terug: Moeraswolfsklauw, Vetblad, Moerashertshooi en massale uitbreiding van Klein zonnedauw. 

De bedreigingen zijn nog niet afgelopen. De provincie heeft een grote zandwinning gepland vlak naast het gebied. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van KNNV Vriezenveen, KNNV Almelo en IVN Almelo is het gebied onder de aandacht van de plannenmakers gekomen en is de natuurwaarde in de milieu-effectrapportage erkend. Misschien wordt de bedreiging een kans, als bij de inrichting van het gebied geïnvesteerd wordt in herstel van de natuurwaarden door een flinke bufferzone aan te leggen.

Kleine ratelaar

Deel deze pagina