Nabij Fleringen ligt de havezathe "Herinckhave"  bestaande uit een omgracht huis met een watermolen. Rondom het gebouw ligt een landgoed met fraaie oude bomen en een beekje. 
Langs de beek groeien bosanemoon, speenkruid, grote muur en adderwortel, die het vochtige voedselrijke karakter van de bodem weerspiegelen.

In de omgeving van het landgoed liggen akkers en weilanden die doorsneden zijn door beekjes. Zij worden gevoed door ijzerrijk kwelwater, opstijgend grondwater, hetgeen goed te zien is aan de roestbruine kleur. Op sommige plaatsen groeit Klimopwaterranonkel, een zeldzame oeverplant die kenmerkend is voor dit soort slootjes. In de omgeving Fleringen komt deze plant nog regelmatig voor.

In 2007 is in het terrein een retentiegebied aangelegd en heeft de beek een meer natuurlijke meanderende loop gekregen. Kansen voor natuurontwikkeling.

Deel deze pagina