In Almelo is al meer dan 100 jaar een afdeling gevestigd, de eerste in Twente - vandaar nog steeds de naam "Twenthe". Een kleine afdeling met ongeveer 60 leden.

Natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving komen aan bod door het organiseren van excursie's, lezingen, cursussen en veldonderzoekjes. Op afdelingsniveau zijn de activiteiten bedoeld en geschikt voor ieder die geinteresseerd is in de natuur en het leuk vindt iets over de natuur te leren. KNNV Twenthe is aangesloten bij Natuurhus Almelo, een samenwerkingsverband van zes groene verenigingen in en rond Almelo. Vanaf medio 2013 geven de Almelose "groene" verenigingen een gezamenlijk blad uit onder de vlag van Natuurhus Almelo waarin alle activiteiten van de verenigingen staan. Tevens zijn deze activiteiten te vinden op onze eigen site en op de site van Natuurhus Almelo (zie www.natuurhusalmelo.nl). 

Landelijk worden ook kampen en natuurreizen georganiseerd voor leden. Wie zich echt wil verdiepen in een bepaald deelgebied van de natuur kan zijn hart ophalen in een landelijke werkgroep. Kennis over de natuur is nodig om te kunnen beoordelen wat plannen voor de aanleg van wegen, woonwijken of industriegebieden betekenen voor de natuur. De KNNV kan hierin een waardevolle inbreng leveren, ook op lokaal niveau.

 

Lidmaatschap
Leden ontvangen het landelijk blad "Natura" en het lokale magazine via Natuurhus Almelo. 

Lidmaatschap is € 25,- per jaar, dit is tevens voor de landelijke vereniging. Huisgenootleden € 10,-. Extra giften zijn welkom. Betalingen op giro 858850 t.n.v. penningmeester KNNV “Twenthe” te Almelo.

Afdelingsbestuur

De KNNV-afdeling “Twenthe” (Almelo) is opgericht op 29 december 1902.

Samenstelling bestuur: Voorzitter Ben van Veenen, secretaris Geesje Vinke, penningmeester Inge de Bruijn, natuurbeschermingssecretaris Karel Hesselink.

Telefoonnummers bestuur
Karel Hesselink           0546 – 441151             
Ben van Veenen         0546 - 826860  
Geesje Vinke              0546 - 812849

Website: www.knnv.nl/twenthe                     
E-mailadres: secretaris@twenthe.knnv.nl
Webmaster: Ron Poot webmaster@twenthe.knnv.nl

Het bestuur wordt ondersteund door een activiteitencommissie bestaande uit: Geesje Vinke, Nel Windt en Inge de Bruijn. Secretariaat en redactie blad: Geesje Vinke, De Condor 30, 7609 HC Almelo.  Vragen of opmerkingen?Vragen of opmerkingen voor het bestuur of voor de webmaster (over de site) kun je kwijt via de berichtenformulieren. Klik op een van de submenus onder INFORMATIE en vul het formulier in. Bedankt!Ben vangt libellen

Deel deze pagina