Langs de weg van Weerselo naar Deurningen ligt langs de Lemselerbeek een oud beekbos, het Kloppersblok.
Het heeft een ondergrond van klei en is begroeid met een Eiken-haagbeuken vegetatie. 
In het voorjaar is de kruidlaag rijk begroeid met mooie voorjaarsplanten.

Te vinden zijn: Slanke sleutelbloem, Dotterbloem, Speenkruid, Bosanemoon, Bosklaverzuring, Verspreidbladig Goudveil, Gulden boterbloem, Donkersporig bosviooltje en vele andere soorten.

Het Kloppersblok maakt deel uit van een restant van een oorspronkelijk zeer rijk en bijzonder natuurgebied met schrale hooilanden, natte heidevelden en dergelijke.
Hier en daar is nog iets over, zoals het reservaatje de Lemselermaten waar nog interessante plantensoorten zijn te vinden.

Goudveil


Deel deze pagina