Libellenexcursie Boetelerveld  24 augustus 2013-08-28

Het Boetelerveld is een (droog) heideterrein ten westen van
de Sallandse heuvelrug, zuid van Marienheem. 
Er zijn her en der wat poelen aangelegd voor het vee (runderen) en aan
de zuid-oostkant van het terrein ligt het grote rietgat, een grote plas die je
vanuit een vogelkijkhut kunt bespieden. Er vinden op het moment grote
plagwerkzaamheden en ontbossing plaats. Verder willen ze (Landschap Overijssel)
door de greppels in het gebied te belemen en dicht te schuiven de
grondwaterstand zo optimaal mogelijk houden zodat de vochtige heide en de natte
graslanden zich kunnen herstellen.

Op mijn verzoek heeft Inez, een vrijwilliger van landschap
Overijssel, ons rondgeleid in het gebied en wat poelen gewezen.  Gewapend met libellennet en camera ging ik
samen met Annie en Inez op pad. Als snel struikelde we over de
heidelibellen.  Na wat oefening lukte het
ons om wat heidelibellen te vangen. Het bleek allemaal de steenrode heidelibel
(Sympetrum vulgatum) te zijn.  Te
herkennen aan de geelzwarte poten en de afwezigheid van de “snor” langs de
ogen.  Verassend waren ook de redelijke
aantallen vrouwtjes van de bandheidelibel. 
Nu nog op jacht naar de mannetjes, maar die lieten zich helaas niet
spotten.  Bij de eerste, nog vrij kale
poel, hebben we gezocht naar huidjes. En als je de eerste vind,……………..dan vind
je er al snel meer!  Uiteindelijk hebben
we er de volgende libellen (huidjes) in gevonden:

  • Bruine glazenmaker
  • Grote keizerlibel
  • Steenrode heidelibel
  • Bruinrode heidelibel
  • Bruine winterjuffer

Boetelerveld

Inez had nog een mooie vlieg gevangen, wat later een Gewone
goudoogdaas (Chrysops relictus) bleek te zijn. Met zijn mooie groene ogen leek
hij ons helemaal niet zo gewoon, maar de larven er van kom ik in mijn werk in
allerlei wateren veelvuldig tegen, dus,……

Dat het vangen van libellen met een net ook oefening vraagt
bleek wel uit het feit dat ik een net uitgevlogen Bruine glazenmaker wist te
missen!  Gelukkig had ik hem of haar niet
beschadigd en moest hij of zij alleen even bijkomen van de mislukte poging.  Het leverde in ieder geval mooie foto’s op.

In een volgend bospoeltje zagen we meerdere tandems
heidelibellen eieren afzetten.  Andere
liefhebbers zaten er een hagedis te fotograferen. Het resultaat mocht er
zijn.  Welke soort het was moesten ze me
schuldig blijven, maar de foto’s waren prachtig.

Na een korte stop bij het kleine turfgat waar tal van
klokjesgentianen stonden, waarvan ook witte exemplaren, een inspectie vanuit de
vogelkijkhut op de grote rietplas en aansluitend de aanblik van zeer mooie
weidepoelen vol met duizendknoopfonteinkruid en waterviolier,  gingen we weer huiswaarts.  Op de weg terug zagen we nog de Oranje
luzernevlinder en een zeer oude monumentale  berk die grote aantrekkingskracht bleek te
hebben op vlinders, vliegen en hoornaars.

Ons uitstapje in het Boetelerveld leverde de volgende
waarnemingen op aan vlinders en libellen:

Steenrode heidelibel (zeer veel), Bandheidelibel  (ongeveer 10), Gewone oeverlibel (ongeveer
10), Bruine glazenmaker (ongeveer 5), Grote keizerlibel (1), Paardenbijter (2),
Zwarte heidelibel (1), Watersnuffel (ongeveer 10), Lantaarntje (1), Gewone
pantserjuffer (1) en Bruine winterjuffer (1).

Oranje luzernevlinder, Heideblauwtje, Klein koolwitje, Klein
geaderd witje, Bont zandoogje, Atalanta en Kleine vos. Het was een leerzaam en gezellig uitstapje, mede dankzij
Inez  v Duijvendijk.

Eveline Stegeman-Broos

 libellenstudie

 

Deel deze pagina