Eerste teldag libellen hondenven: 1 mei

Aanwezig: Annie Wielemaker, Henri Jansen, Francien van Rossum, Maxime en Tom, Gerard Visser en Eveline Stegeman-Broos

Toen we de eerste schrik te boven waren, langs de vikkersweg was een fraaie bomenrij rigoreus gekapt, zijn we begonnen met het zoeken naar libellenhuidjes in het hondenven.  Gelukkig waren we met veel enthousiaste mensen, want met een groep zie je meer dan alleen!

Al  snel vond Tom de eerste uitsluipende watersnuffel. Niet veel later werden we verrast met tal van uitsluipende smaragdlibellen, vooral aan de zuid-oostkant van het hondenven.  De fototoestellen werden uit de tas gehaald en menig plaatje werd geschoten. De huidjes werden meegenomen om later te kunnen determineren.
Aan de noordkant van het ven vonden we vooral uitsluipende viervlekken. Het was net alsof de smaragdlibellen en de viervlekken een eigen deel van het hondenven hadden geclaimd! 
De groene kikkers lieten ook volop van zich horen. 

We hadden erg geluk met het weer. Na wat regen, volop zon en warm. De laatste warme dag van de week bleek later.  Het voorgaande weekend had de zon ook uitbundig geschenen waardoor tal van eendagsvliegen om ons heen vlogen. Overal zaten huidjes van watersnuffels!  We hebben niet veel uitgekleurde volwassen libellen zien vliegen, het was duidelijk dat het libellenseizoen erg pril was en net begon.
Het was een mooie eerste velddag in het hondenven. Veel uitsluipende libellen waar we met een grote enthousiaste groep van hebben genoten.

Deze eerste teldag hebben we de volgende libellen aangetroffen:

Smaragdlibel (Corulia aenea)                   (ongeveer 30 exemplaren)

Viervlek (Libellula quadrimaculata)            (ongeveer 20 exemplaren)

Watersnuffel (Enallagma cyathigerum)       (> 100 exemplaren)

Vuurjuffer (Pyrrhosoma nympula)              (1 exemplaar)

Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum)  bij de rietplas    (1 exemplaar)

Overige waarnemingen:

Gewone heidespanner
Klaverspanner
Groentjes (erg veel)

Citroenvlinder

Dagpauwoog

Rietvink (rups)

Boomblauwtje (bij de rietplas)

Oranjetipje


Kleine groene kikker (poelkikker)

Middelste groene kikker (bastaardkikker)

Heikikker (juveniel van vorig jaar)

Heikikker/bruine kikker volwassen

Levendbarende hagedis


Dodaars (rietplas)
Meerkoet

Wilde eend

Geelgors

Buizerd
Veel eendagsvliegen (Leptophlebia vespertina)

Kevertjes onder een berkenzwam (Henri zal de juiste naam nog opzoeken).

Veel groene zandloopkevers (ook een bruin exemplaar waargenomen)

 

Deel deze pagina