Tegen de grens met Duitsland bevindt zich een mooi natuurgebied: de Manderheide. Het is eigendom van het Overijssels landschap en je mag er wandelen. Het Twentepad loopt er langs.
Het is een fraai ontwikkeld heidegebied, dat door plagbeheer verjongd en verbeterd wordt. Hoogtepunt van dit stuk is een jeneverbesstruweel, dat prachtig tussen de heidevelden in ligt.

Jeneverbessen in de winterkaart Manderheide

 Markant punt in de heide vormen de Cirkels van Jannink tegen de Duitse grens. Ooit zijn deze cirkelvormige lappen grond door experimentele landbouwtechnieken ontstaan: door cirkelvormig te ploegen zou tijdwinst ontstaan. 

Inmiddels zijn de akkers buiten gebruik gesteld en is de vruchtbare bovenlaag afgegraven. De bedoeling is dat de cirkels op den duur heide worden. In het jaar 2000, het eerste jaar na de herstelwerkzaamheden van de cirkels groeide er nog nauwelijks heide, wel ontstond er een bijzondere vegetatie met onder meer het zeldzame Akkerviltkruid en diverse andere pionierplanten van arme zandgronden zoals Eenjarige hardbloem en Zandhaarmos. Nu zijn er ook vele andere soorten te vinden waaronder bijzondere zoals Stijve ogentroost, Wilde tijm en Steenanjer.

Steenanjer

In de jonge heide komt hier en daar het bijzonder Klein warkruid voor. Dit "duivelsnaaigaren" is een parasiet, die zich door de heidstruiken slingert en leeft van voedingsstoffen die hij uit de vaten van Struikhei onttrekt.Ten oosten van de Uelserweg bevindt zich het Dal van de Mosbeek, een uitgebreid bosgebied met een mooi wandelpad langs de grens. Het terrein is hier geaccidenteerd, met als hoogste punt de Galgenberg, waar inmiddels geen galg maar wel een informatiebord te vinden is. Onderweg kom je de Mander grafheuvels tegen en ook zijn er stukjes heide met Jeneverbesstruwelen. 
Het gebied is doorsneden door de Mosbeek, die oostelijker ontspringt uit grondwaterbronnen.
Op sommige stukjes zoals Het Streu en de Reuterie komt het water ook aan de oppervlakte en zorgt dan voor een bijzondere vegetatie met zeldzame plantensoorten als Moeraswolfsklauw, Gevlekte orchis, Parnassia en Vetblad.Klein warkruid

 

Deel deze pagina