Ten oosten van Almelo, net voorbij Mariaparochie, bevindt zich een klein natuurreservaatje, de Mekkelenberg, verscholen achter industrie en enkele woningen.
In het terrein bevindt zich een plas, een restant van vroegere zandwinning. 
De Mekkelenberg is gelegen op een Esk, die vanaf Geesteren zuidwaarts loopt en hier en daar nog te herkennen is als een zandige hoogte in het landschap.
Een esk is een restant van de bedding van een ondergronds riviertje dat tijdens de op één na laatste ijstijd onder het ijs doorliep en steen en zand op de bodem achterliet.

MekkelenbergCanadees hertshooi

Op een laaggelegen natte open plek van de Mekkelenberg komt een zeldzame vegetatie voor met Canadees hertshooi, Grondster, Haarmos, Knolrus en wat Struikheide.

Het Canadees hertshooi is echt een bijzonderheid, daar dit plantje verder op het Europees vasteland nauwelijks voorkomt. Het is alleen bekend van Twente, Ierland en Canada.
Anders dan de naam misschien doet vermoeden, beschouwt men de plant als  inheems. Tijdens het begin van de eeuw kwam de soort in Twente op meerdere plaatsen voor, in de jaren dertig breidde zij zich zelfs explosief uit; door ontginning en ontwatering van de heide is het aantal groeiplaatsen op enkele na verdwenen. 

Ondanks het feit dat de groeiplaats beschermd is, zijn er bedreigingen. De omliggende industrie krijgt van de gemeente Tubbergen nog steeds toestemming om uit te breiden. 
Het dichtgroeien van de vegetatie is eveneens een gevaar. In de winter van 2002-2003 is het gebied geplagd, waardoor het Canadees hertshooi weer is toegenomen en ook het verdwenen Grondster weer terug gevonden is. In 2004 blijkt het Canadees hertshooi het nog goed te doen, maar de Grondster is maar op enkele plekken te vinden. In 2007 is het stukje erg verruigd, het Canadees hertshooi niet meer aangetroffen en Grondster nog op 1 plek.

Deel deze pagina