Bij de buurtschap IJpelo, halverwege tussen Enter en Wierden, ligt een klein moerasreservaat. 
Het gebied staat internationaal bekend als een pingoruïne, een relict uit de ijstijd (zie de uitleg hierover bij het Hondeven). Het terrein is grotendeels begroeid met een ondoordringbaar broekbos, omgeven door zeer natte dottergraslandjes. 
Er komen enkele zeldzame plantensoorten voor, zoals het Melkviooltje en Moeraskartelblad.
Het gebied is niet vrij toegankelijk.

Aangrenzend aan het Mokkelengoor ligt een deel van de nieuw aan te leggen beek De Doorbraak. In dit natuurontwikkelingsgebied komen al veel bijzondere planten en dieren voor.

MokkelengoorMoeraskartelblad

Deel deze pagina