Eén van de mooiste stukjes van Twente vormt het stukje van Landschap Overijssel waar de bronnen van de Mosbeek ontspringen. Spontaan komt het grondwater de grond uit sijpelen en vormt al snel een klein stroompje.In het licht golvende landschap groeit langs het water een prachtige vegetatie met vele bijzondere planten. 

Nabij de natte kwelplekken groeit Parnassia, Moeraszoutgras, Vetblad, Veenmosorchis, diverse Veenmossen, Heidekartelblad, Vlozegge.
In de schrale hooilanden: Brede en Gevlekte orchis, Geelgroene zegge, Veldrus.
Op de heide-achtige plaatsen Dopheide, Kleine en ronde zonnedauw, Beenbreek, Witte en Bruine snavelbies, Klokjesgentiaan.

Het uiterst kwetsbare terreintje is zelf niet toegankelijk. In de omgeving kun je echter prachtig wandelen. Vlakbij ligt de Paardenslenkte, een groot heidegebied waar schapen grazen. Je vindt er de Zandhagedis, de Geelgors en de Boompieper. De wandeling voert over de grens tot aan het Duitse Hezingen. Bij de herberg Zum Lönsberg staat een uitzichttoren waar je het Nederlandse gebied goed kunt overzien.

Tussen Paardenslenkte en Dal van de Mosbeek is een stukje bos gekapt. In deze open verbinding heeft in 2007 al de Nachtzwaluw gebroed.

Excursie Mosbeekbeenbreek

 

Deel deze pagina