Resultaten libellentelling en fuikonderzoek hondenven
23 en 28 juni.

panoramafoto Hondenven
Panorama Hondenven (foto: Eveline Stegeman-Broos)

 

Nog snel even wat op papier over de bevindingen van afgelopen keren libellen tellen in het Hondenven. Op 23 juni (net na mijn vakantie) heb ik samen met Robin
Kleinhaarhuis vooral gekeken naar juffers rondom het ven. Het waaide duidelijk
te hard voor de grote libellen. Geen topdag dus helaas. We hebben vooral
snuffels, koraaljuffers en pantserjuffers gespot. Gelukkig ook nog een enkele
viervlek, gewone oeverlibel en een grote keizerlibel. Wel zo leuk voor Robin.
Helaas hebben we die grote jongens, op een zwarte heidelibel na, niet kunnen
vangen. Na de telling ben ik nog gaan zoeken naar huidjes van heidelibellen
langs de slenk. Ik vond daar een net uitgeslopen bruinrode heidelibel en…….wat
lager in de vegetatie ook het huidje.  Ik kwam langs het middenpad ook wat meer zwarte heidelibellen tegen en tevens wat huidjes. Leuk voor de determinatiedag aan het eind van het libellenseizoen!

Op donderdag 28 juni, met perfect libellenweer, heb ik samen met Gerard Visser in eerste instantie de resultaten van de fuikvangst bekeken. De fuiken stonden beide in
het hondenven. In de eerste fuik vonden we twee maal Dytiscus lapponicus
(Noordse geelgerande waterroofkever). Het is de kleinste telg van dit geslacht
en komt met name voor in vennen. Een leuke waarneming dus. Gerard meteen op
zijn buik in het gras om ter plekke foto’s te maken! Het was voor hem de eerste
ontmoeting met deze bijzondere waterkever. 
Daarnaast hadden we een Graphoderus cinereus (waterkever), een Cybister
lateralimarginalis (tuimelaar), een larve van een pantserjuffer en een aantal
watermijten.  Ook dit bleken typische
watermijten te zijn voor zeer ondiep, zwak zuur,voedselarm tot matig
voedselrijk water met weinig vegetatie. Als je een emmertje water haalde uit
het ven zat het meteen vol met deze watermijten!

In de tweede fuik vingen we een bastaardkikker met een aardig buikje (volgegeten waarschijnlijk), twee tuimelaars (waterkevers), een larve van een pantserjuffer (na determinatie bleek ik 1 larve van een gewone pantserjuffer en 1 van een tengere pantserjuffer te hebben gevangen).

Na de fuikenronde moest Gerard weer aan het werk en ben ik alleen verder gegaan met de telronde.
Deze keer vlogen er wel tal van echte (grote) libellen. Aardig wat
keizerlibellen, viervlekken, gewone oeverlibellen  en tot mijn grote verassing ook een
vuurlibel. Deze stak met zijn intens rode lijf mooi af tegen het veenpluis. Net
als voorgaande keren in de noordoever van het ven. Een andere verassing was de
vangst van een Tangpantserjuffer. Deze had ik zelf nog niet eerder hier
waargenomen.  Een erg leuke vangst, maar
het betekent ook dat we in het vervolg nog beter op moeten letten in het veld.
De volgende pantserjuffers hebben we nu in het hondenven al aangetroffen:

  • Gewone
    pantserjuffer
  • Tengere
    pantserjuffer
  • Houtpantserjuffer
  • Tangpantserjuffer


Voor het eerst ook in mijn carriere in het Hondenven ook een grote roodoogjuffer gespot.
Kortom het was een dag vol verassingen.

 

Wie ook eens verrast wil worden is welkom om mee te tellen in het Hondenven. Er wordt elke
maand (juli tot en met september) twee keer geteld. Dus gelegenheden genoeg zou
ik zo zeggen.

 

Ik zie jullie graag tegemoet.

 

Eveline
Stegeman-Broos

Tengere pantserjufferviervlek

Deel deze pagina