Vlakbij Reutum liggen twee mooie natuurgebiedjes, in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Het zijn de Reutumerweuste en het Reutumerveen.
Reutumerweuste bestaat uit een aantal verspreid gelegen schrale vochtige graslanden met bijzondere soorten. Zo komt de Gevlekte orchis plaatselijk nog veel voor.
Tussen de graslanden liggen natte broekbossen.

ReutumerweusteGevlekte orchis

Reutumerveen is een terrein met enkele natte broekbossen waarin veel Veenmossen groeien. De nabijgelegen schrale graslanden herbergen nog een rijke flora, ook hier komt de Gevlekte orchis nog voor. Typerend voor het Reutumerveen zijn de zeggesoorten waaronder enkele voor Nederland zeer unieke bastaarden.

In 1998 zijn beide terreintjes doorde afdeling geinventariseerd op enkele kenmerkende hogere plantensoorten en mossen. 

Gekeken is naar de volgende soorten:

  • Draadrus: een plantje van vochtig en schraal grasland
  • Gevlekte orchis: eveneens vochtig en schraal grasland
  • Sliertmos: een mos van zeer natte grond
  • Haarmos: een soort van meer zure gronden
  • Sterzegge: vochtig en schraal grasland
  • Zompzegge: moerassige grond
  • Zwarte zegge: vochtige, zure grond

 

Deel deze pagina